IATI

Consortium for Automation and Mechanical System Control Transport

The consortium was established on 18 March 2015, at the Department of Process Control of the AGH University of Science and Technology, Poland, with the main goal of coordinating the leading research in the fields of the active and semi-active methods of vibration control in road vehicles, trains and aircraft, as well as the development of process automation in the transport industry. The principal research areas of the consortium include:

 • Advanced studies of the dynamics of road vehicles, trains and aircraft
 • Active and semi-active vibration control
 • Modern multi-functional and composite materials
 • Diagnostics and control in transport systems
 • Energy harvesting technologies
 • Automation of the manufacturing processes in the car- and aircraft industries

Planned research projects:

 • Advanced dynamics of road vehicles, high-speed trains and aircraft
 • The development of new active and semi-active vibration control techniques for road and railway transport
 • Modern multifunctional-, adaptive- and composite materials for applications in the transport- and aircraft industries
 • Advanced measurements, diagnostics and control in transport systems
 • The development of efficient systems of energy harvesting from vibration sources

Professor Piotr Cupiał

AGH University of Science and Technology

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

e-mail: pcupial@agh.edu.pl

(Polski)

1.Projekty

Nazwa projektu – „Aktywne zawieszenia wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności”

Instytucja Finansująca – Praca jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr. Proj. PBS3/B6/27/2015).

Partnerzy – Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider,
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
 • Marvel Sp. z o.o,
 • Hydromega Sp. z.o.o.

Kierownik – dr hab. inż. KONIECZNY Jarosław

Okres realizacji projektu – kwiecień 2015 – wrzesień 2018

2. Wdrożenia, patenty, licencje

Patenty

 1. M. APOSTOŁ, A. JURKIEWICZ, T. Cygankiewicz, J. K. KOWAL, J. KONIECZNY, P. MICEK [et al.] Hydrauliczny siłownik obrotowy, 2014, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 215934 B1; Udziel. 2013-06-26; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.393536 z dn. 2010-12-31. – tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215934B1.pdf
 2. M. APOSTOŁ, A. JURKIEWICZ, T. Cygankiewicz, J. K. KOWAL, J. KONIECZNY, P. MICEK [et al.],         Sprzęgło podatne akumulacyjne,  2014, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 216095 B1; Udziel. 2013-07-15; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.393537 z dn. 2010-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216095B1.pdf
 3. J. PLUTA, A. PODSIADŁO, R. KORZENIOWSKI, J. KONIECZNY, J. KOWAL, Układ zawieszenia pojazdów drogowych, 2010, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 205486 B1; Udziel. 2009-12-28; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.386902 z dn. 2008-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205486B1.pdf
 4. J. KWAŚNIEWSKI, I. DOMINIK, J. KONIECZNY, K. LALIK, Urządzenie do monitorowania zmian naprężeń, 2015, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 219351 B1; Udziel. 2014-08-05; Opubl. 2015-04-30. — Zgłosz. nr P.393730 z dn. 2011-01-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219351B1.pdf
 5. M. APOSTOŁ, A. JURKIEWICZ, T. Cygankiewicz, J. K. KOWAL, J. KONIECZNY, P. MICEK [et al.], Zespół zawieszania kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych pojazdów terenowych, 2014, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 216343 B1; Udziel. 2013-08-21; Opubl. 2014-03-31. — Zgłosz. nr P.393407 z dn. 2010-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216343B1.pdf

Zgłoszenia Patentowe

 1. W. Rączka, J. KOWAL, M. SIBIELAK, J. KONIECZNY, Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu, 2013, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku; PL 401948 A1; Opubl. 2013-06-24. — Zgłosz. nr P.401948 z dn. 2012-12-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego; 2013  nr 13, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401948A1.pdf

3. Publikacje

Monografie

 1. J. KOWAL, J. KONIECZNY, M. SIBIELAK, i inni, „Aktywne zawieszenia pojazdów kołowych”, red. Marek SIBIELAK — Kraków 2017, 183 s., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyzacji Procesów — Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie – 24. — ISBN: 978-83-64755-28-6.
 2. J. KOWAL, J. KONIECZNY, J. SNAMINA, i inni. „Modelowanie, analiza i synteza sterowania zawieszeniami pojazdów – wybrane zagadnienia”, red. Jarosław KONIECZNY — Kraków 2016, 158 s. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyzacji Procesów — Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie – 17 — ISBN: 978-83-64755-19-4.
Only for logged users

Partners

Facebook