IATI

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu linowego Transport

CK-BEUTL wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI.
Nasz zespół składa się w większości z młodych naukowców, którzy wspierani są przez doświadczonych mentorów, co czyni nas silną drużyną z dużym potencjałem. Jesteśmy otwarci na współpracę z: uniwersytetami, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, które działają w podobnym obszarze zainteresowań i mają chęć aplikowania do projektów w ramach inicjatywy Horyzont 2020.
Naszymi głównymi zainteresowania są:
– projektowanie systemów Transportu Linowego (kolei linowych, dźwigów osobowych, schodów ruchomych i górniczych maszyn wyciągowych),
– nowe rozwiązania techniczne w systemach transportu linowego (miejskie koleje linowe, dźwigi osobowe, itp.),
– systemy diagnozowania i monitorowania stanu technicznego Urządzeń Transportu Linowego (termowizja, MTR, MT, PT, UT, VT),
– analizy numeryczne konstrukcji (MES),
– analiza i ocena oddziaływań dynamicznych na pasażerów UTL (antropomorficzny manekin pomiarowy),
– modernizacja urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych,
– efektywność energetyczna urządzeń transportu linowego,
– diagnostyka urządzeń transportowych w górnictwie,

Celem działalności CK -BE UTL jest realizacja prac naukowo-badawczych z zakresu:
– materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów,
– mechaniki i teorii funkcjonowania zespołów maszyn transportowych,
– napędów maszyn (stany normalnej pracy i stany awaryjne),
– projektowania, eksploatacji, diagnostyki technicznej urządzeń transportu linowego.
Do tej pory współpracowaliśmy z następującymi jednostkami:
Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, KGHM S.A., Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

Tomasz Magiera

E-mail: magiera@agh.edu.pl

 

Tel. +48  12    6173359

 

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Budynek B-2, pok. 117

1.Projekty

 1. Ochrona patentowa inteligentnych systemów diagnostycznych elementów urządzeń transportu bliskiego, UDA-POIG.01.03.02-12-003/11, prof. Jerzy Kwaśniewski, 2011-2013
 2. Analiza i ocena możliwości hamowania kolei jednolinowych wraz z opracowaniem systemu ciągłej kontroli tych procesów dla urządzeń eksploatowanych w Województwie Małopolskim, Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, dr inż. Tomasz Magiera, 2009-2012
 3. Zastosowanie metod symulacyjnych w określaniu właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych , Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, mgr inż. Hubert Ruta, 2009-2012

2. Wdrożenia, patenty, licencje 

Patenty

 1. Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Krakowski,  P-386361, Głowica do badania cięgien linowych, 2014
 2. Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Krakowski, Hubert Ruta, AT 514632, Anlage zur Bewertung des technischen Zustands der Oberfläche von Zugmitteln aus Gummi oder Kunststoff und Verfahren zur Bewertung des technischen Zustands aus Gummi oder Kunststoff, 2015

3. Publikacje

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

 1. J. Hansel, Kształtowanie bezpieczeństwa systemów maszynowych transportu pionowego w kopalniach, 2011,nr 1, str.103-116, Problem Eksploatacji, ISSN: 1232:9312.
 2. J. Kwaśniewski, T. Krakowski, Akwizycja i analiza parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych w określaniu ich klasy energetycznej, 2011, R. 79 nr 11, str. 26-29, Wiadomości Elektrotechniczne ISSN: 0043-5112.
 3. T. Magiera, K. Rząsa, Czy koleje linowo-terenowe mogą stać się częścią transportu miejskiego?, 2011, nr 3, str. 29-32, Transport Miejski i Regionalny ISSN: 1732-5153.
 4. J. Kwaśniewski, H. Ruta, Zastosowanie środowiska ansys w projektowaniu głowicy pomiarowej do diagnostyki żerdzi wiertniczych, 2011, T. 2, z. 7  Mechanika, str. 297-305, Czasopismo Techniczne, ISSN: 1897-6301.
 5. Sioma, A. Tytko, Evaluation of the operational parameters of ropes, 2011, vol. 177, str. 125-134, Solid State Phenomena, ISSN: 1012-0394.
 6. J. Hansel, Polska metodyka badań magnetycznych lin stalowych, 2012 nr 3 s. 91–107, Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems, ISSN: 1232-9312.
 7. A. Sioma, A. Tytko, Vision methods for assessing the geometrical parameters of steel ropes, 2012 vol. 6 no. 1 s. 63–67, Acta Mechanica et Automatica, ISSN: 2300-5319.
 8. T. Magiera, Napowietrzne koleje linowe jako część systemu komunikacji miejskiej, 2010, Nr 12, str. 25-27, Transport Miejski i Regionalny ISSN: 1732-5153
 9. J.Hansel,1 Reliability and safety of mine hoist installations, 2010, No 1, str.187-196, Journal of KONBiN ISSN: 1895-8281

Monografie

 1. M. Adamusiński, K. Furmanik, J. Hansel, W. Oleksy, M. Płachno, S. Pytko, A. Tytko, M. Wójcik, Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, Lędziny, 2011, 271, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook