IATI

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu linowego Transport

CK-BEUTL wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI.
Nasz zespół składa się w większości z młodych naukowców, którzy wspierani są przez doświadczonych mentorów, co czyni nas silną drużyną z dużym potencjałem. Jesteśmy otwarci na współpracę z: uniwersytetami, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, które działają w podobnym obszarze zainteresowań i mają chęć aplikowania do projektów w ramach inicjatywy Horyzont 2020.
Naszymi głównymi zainteresowania są:
– projektowanie systemów Transportu Linowego (kolei linowych, dźwigów osobowych, schodów ruchomych i górniczych maszyn wyciągowych),
– nowe rozwiązania techniczne w systemach transportu linowego (miejskie koleje linowe, dźwigi osobowe, itp.),
– systemy diagnozowania i monitorowania stanu technicznego Urządzeń Transportu Linowego (termowizja, MTR, MT, PT, UT, VT),
– analizy numeryczne konstrukcji (MES),
– analiza i ocena oddziaływań dynamicznych na pasażerów UTL (antropomorficzny manekin pomiarowy),
– modernizacja urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych,
– efektywność energetyczna urządzeń transportu linowego,
– diagnostyka urządzeń transportowych w górnictwie,

Celem działalności CK -BE UTL jest realizacja prac naukowo-badawczych z zakresu:
– materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów,
– mechaniki i teorii funkcjonowania zespołów maszyn transportowych,
– napędów maszyn (stany normalnej pracy i stany awaryjne),
– projektowania, eksploatacji, diagnostyki technicznej urządzeń transportu linowego.
Do tej pory współpracowaliśmy z następującymi jednostkami:
Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, KGHM S.A., Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

Tomasz Magiera

E-mail: magiera@agh.edu.pl

 

Tel. +48  12    6173359

 

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Budynek B-2, pok. 117
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook