IATI

Infrastruktura Transportu Transport

Centrum Kompetencji Infrastruktura Transportu przy Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI),  jest koordynowane przez Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej.

Główne obszary działalności Centrum Kompetencji „Infrastruktura Transportu”:

 • badania procesów ruchu i ich modelowanie
 • uwarunkowania planistyczne i podstawy projektowania infrastruktury transportu drogowego i szynowego
 • badania bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania infrastruktury transportu drogowego i szynowego
 • rozwój metod konstrukcji nawierzchni drogowych, szynowych i lotniskowych, materiały i nowe rozwiązania technologiczne
 • recykling materiałów w budowie infrastruktury transportowej
 • badania oddziaływanie infrastruktury transportowej na środowisko
 • rozwój i zastosowania inteligentnych systemów zarządzania transportem i sterowania ruchem
 • badania procesów technologicznych w transporcie drogowym i kolejowym oraz w miejskim transporcie zbiorowym,
 • modelowanie i optymalizacja procesów oraz sieci transportowych
 • systemy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna
 • transport wewnętrzny, techniki składowania i magazynowania, środki transportu wewnętrznego

Poza w/w obszarami działalności możliwe jest podejmowanie w pracach badawczych i usługowych problematyki naukowej odpowiadającej specyficznym kompetencjom i doświadczeniu poszczególnych partnerów tworzących Centrum Kompetencji „Infrastruktura Transportu”: Partnerami tymi są:

 • Politechnika Krakowska – Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Instytut Mechaniki Budowli
 • Politechnika Śląska – Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
 • Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Politechnika Białostocka – Zakład Inżynierii Drogowej
 • Politechnika Świętokrzyska – Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
 • Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska – EKKOM sp. Z o.o.- Marszałek Województwa Małopolskiego
 • PTV Group, Karlsruhe
 • Interanational Mangement Services, Kraków

Koordynator i osoba do kontaktu:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej

Politechnika Krakowska

Ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

sgaca@pk.edu.pl

telef. 12 6282320
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook