IATI

Centrum Kompetencji Transportu Szynowego Transport

Centrum Kompetencji Transportu Szynowego przy Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), jest koordynowane przez Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.

 Obszary tematyczne Centrum Kompetencji Transportu Szynowego:

Badania symulacyjne pojazdów szynowych:

Opracowanie planów badań symulacyjnych:

 • plany badań statycznych,
 • plany badań zmęczeniowych,
 • plany badań zderzeniowych.

Badania symulacyjne elementów i struktur pojazdów w zakresie:

 • wytrzymałości statycznej, zmęczeniowej i zderzeniowej elementów.
 • połączeń spójnościowych, śrubowych oraz kontaktu podzespołów.

Optymalizacje elementów i struktur pojazdów w zakresie:

 • optymalizacji parametrycznej,
 • optymalizacji kształtu,
 • optymalizacji topologicznej,
 • analizy wrażliwości.

Badania hałasu i drgań pojazdów szynowych:

 • Badania hałasu emitowanego przez pojazdy wg. obowiązujących norm ISO, EN, PN.
 • Pomiary, analizy drgań zespołów i elementów pojazdów.
 • Badania drgań odziaływujących na człowieka.
 • Pomiary, analizy drgań i hałasu wg. indywidualnej metodyki ustalonej ze zleceniodawcą.

Analiza niezawodności i obsługiwalności systemów transportu szynowego:

Analiza niezawodności systemów:

 • Identyfikacja słabych ogniw
 • Optymalna alokacja niezawodności
 • Analiza ryzyka

Analiza obsługiwalności systemu:

 • Wyznaczanie optymalnych interwałów obsługi profilaktycznej
 • Analiza kosztów utrzymania

Analiza gwarancji:

 • Wyznaczania okresu gwarancji
 • Optymalizacja sprzedaży i prognozowanie przyszłych zwrotów

 

Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztów cyklu istnienia i analizy korzyści i kosztów

 • Analiza LCC przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie,
 • Wielokryterialna ocena doboru środków transportu dla współczesnych rynków,
 • Analiza kosztów eksploatacji w transporcie,
 • Ocena efektywności zakupu nowego lub modernizacji posiadanego taboru kolejowego,
 • Ocena efektywności optymalizacji kosztów utrzymania,
 • Ocena efektywności funkcjonowania systemów transportowych Europa-Azja.

Centrum Kompetencji Transportu Szynowego

 1. Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

tel. +48 12 374 33 10

e-mail: m-8@mech.pk.edu.pl

 1. Publikacje

Guzowski S., Michnej M., Influence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 1–9. http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2016-01-01.pdf

Babeł M., Szkoda M., Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernization, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 38-49. http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2016-01-06.pdf

Gutiérrez-Carvajal R. E., Betancur G. R., Castañeda L. F., Zajac, G., A fractional Fourier transform-based method to detect impacts between the bogie and the car body of a railway vehicle: A data-driven approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2016.http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0954409716675187

Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., Information system aiding the logistics processes of loading and securing in railway transport, Int. J. of Shipping and Transport Logistics, Vol.8, No.5, 2016, p.568-589. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=78680

Sowa A., The Fault Diagnosis of a Complex Technical Object with the Use of a Cross-Out Method. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing. Volume 27, Number 5-6, 2016, p. 625-641. http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/mvlsc-issue-contents/mvlsc-volume-27-number-5-6-2016/mvlsc-27-5-6-p-625-641/

Kaczor G., Młynarski S., Szkoda M., Verification of safety integrity level with the application of Monte Carlo simulation and reliability block diagrams, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 41,2016, p.31-39. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950423016300572

Szkoda M., Michnej M., A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system, Engineering Failure Analysis, Volume 45, October 2014, p.363-375. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630714002167

Szkoda M. Assessment of reliability, availability and maintainability of rail gauge change systems. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2014; 16 (3): 422–432. http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-03-11.pdf

Sowa A. Formal models of generating checkup sets for the technical condition evaluation of compound objects. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2014; 16 (1): 150–157.http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-01-23.pdf

 

 1. Projekty

E!6726/41/NCBiR/12 – Opracowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces załadunku i zabezpieczenia przesyłek w transporcie kolejowym.

Opracowanie Księgi Standaryzacji podzespołów, systemów i rozwiązań dla pojazdów Spółki Przewozy Regionalne

Optymalizacja planu utrzymania lokomotyw spalinowych serii SM42 eksploatowanych przez CTL Logistics Sp. z o.o.

Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook