IATI

Centrum Czystych Technologii Węglowych Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji – Centrum Czystych Technologii Węglowych to inicjatywa podjęta w ramach Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI) przez koordynatora CK – Główny Instytut Górnictwa wraz z partnerami.
Kluczowe kompetencje CK zbudowane w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych obejmują:
• Eksploatację pokładów węgla techniką zgazowania podziemnego (in-situ),
• Procesy chemicznego przetwórstwa węgla ukierunkowanych na otrzymywanie produktów gazowych oraz ciekłych dla zastosowań energetycznych oraz surowcowych (zgazowanie oraz bezpośrednie upłynnianie węgla),
• Technologie rozdziału i oczyszczania gazów z procesów termochemicznego przetwórstwa paliw z włączeniem separacji CO2 z gazów procesowych oraz spalin (procesy membranowe, adsorpcyjne oraz absorpcyjne),
• Niskoemisyjne technologie energetyczne oparte na procesach spalania węgla oraz biomasy z włączeniem procesów współspalania,
• Kompleksowe badania w zakresie jakości oraz oceny przydatności paliw stałych do określonych zastosowań energetycznych oraz do przetwórstwa chemicznego,
• Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesów spalania oraz termochemicznego przetwórstwa paliw węglowych,
• Badania efektywności energetycznej urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur auditingu energetycznego,
• Ekspertyzy i opracowania w zakresie aspektów techniczno – ekonomicznych oraz środowiskowych technologii chemicznego przetwórstwa węgla,
• Studia wykonalności i projekty procesowe technologii zgazowania i upłynniania węgla oraz oczyszczania gazów procesowych.

Koordynator „Centrum Czystych Technologii Węglowych”

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

tel.: +48 32 259 22 67

e-mail: kstanczyk@gig.eu

 

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Tokarz

tel: +48 32 259 24 25

e-mail: atokarz@gig.eu

 

Adres korespondencyjny:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 – 166 Katowice
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook