IATI

Centrum Energetyka Jutra Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji Energetyka Jutra jest jednym z pięciu Centrów działających w ramach Centrum Kompetencji IATI przy Politechnice Częstochowskiej obejmujący swoimi badaniami obszar tematyczny OT 7 – Energia, technologie Kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią, w którym uczestniczą praktycznie wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej. Potencjał naukowo-badawczy Centrum Energetyka Jutra pozwala na zrealizowanie w sposób kompleksowy przewidywanych projektów zarówno z partnerami krajowymi jak i zagranicznymi. Do współpracy z Centrum swój akces już zgłosiły: GDF Suez Energia Polska S.A., Philips Lighting Poland S.A., Carrywater Group S.A. , APA Sp. z o.o., Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Prowadzone są aktualnie konsultacje z potencjalnymi partnerami z zagranicznych ośrodków naukowych jak i jednostek samorządowych. Główny nacisk badawczy Centrum zostanie skierowany na opracowanie projektów Horyzont 2020 oraz Projekt Sektorowy dla energetyki, a głównymi partnerami z ramienia IATI będą AGH oraz Politechnika Wrocławska

Instytut Elektroenergetyki

Politechniki Częstochowskiej

ul. Armii Krajowej 17

42-200 Częstochowa

e-mail: szkutnik@el.pcz.czest.pl, rsobota@el.pcz.czest.pl

tel: 34 3250808, 34 3250824, 602344839, 606761035
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook