IATI

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum kompetencji zajmuje się m.in.:

– inicjowaniem, organizowaniem i koordynowaniem różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii na UTP w Bydgoszczy.
– wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na rzecz minimalizacji emisji zanieczyszczeń.
– integracją transportu elektromobilnego w Polsce z wytwarzaniem energii przez instalacje OZE.

 

Kontakt:

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii – www.ICOZE.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

tel.: + 48 52 340 84 53

www.amrozinski.utp.edu.pl

E-mail: adammroz@utp.edu.pl   
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook