IATI

Inteligentne Budownictwo Energooszczędne Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji „Inteligentne Budownictwo Energooszczędne” działa na Politechnice Krakowskiej i skupia naukowców z wszystkich siedmiu Wydziałów Politechniki Krakowskiej.

W działalność Centrum IBE zaangażowane są również inne Polskie Uczelnie Techniczne takie jak: Politechnika Warszawska, Łódzka, Wrocławska, Gliwicka oraz jednostki samorządowe (Gmina Tarnów) i pozarządowe (Narodowa Agencja Poszanowania Energii). Partnerami są przedstawiciele gospodarki – firmy działające w obszarze technologii energooszczędnych.

 

Działalność Centrum Kompetencji  „Inteligentne budownictwo energooszczędne” koordynują jednostki Politechniki Krakowskiej: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

 

Centrum Kompetencji IBE skupia się na działalności w obszarze zrównoważonego budownictwa energooszczędnego oraz inteligentnego w różnych aspektach między innymi: materiałowym, technologicznym, projektowym, wykonawczym.

 

Zapraszamy do współpracy: www.mcbe.pl

 

Nazwa obszaru tematycznego: OT 7 Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE:

 

  1. Inteligentne budynki energooszczędne:

– Materiały efektywne energetycznie

– Projektowanie zintegrowane budynków energetycznych

– Budownictwo zrównoważone

– Realizacja budynków energooszczędnych

– Użytkowanie budynków energooszczędnych

– Certyfikacja budynków energooszczędnych

– Sterowanie i automatyka w budynkach

– Symulacje dynamiczne bilansu energetycznego w budynkach

 

  1. Komfort użytkowania budynków energooszczędnych

– Komfort cieplny

– Komfort wibro-akustyczny

– Komfort związany z oświetleniem dziennym i sztucznym

– Komfort związany z jakością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego

 

  1. Termomodernizacja budynków

– Budynki jedno i wielorodzinne

– Budynki wielkopłytowe

– Budynki zabytkowe

– Audyty termomodernizacyjne

 

  1. Cykl życia produktów i procesów

– Zużycie energii w cyklu życia – LCA

– Koszty w cyklu życia – LCC

 

  1. Odnawialne źródła energii OZE

– Energia wiatru

– Energia słońca

– Energia ziemi

– Energia wody

 

  1. Badania materiałów budowlanych

– Badania laboratoryjne

– Badania w trakcie użytkowania na rzeczywistych obiektach – badania „in situ”

 

PROPONOWANE OBSZARY BADAWCZE:

– Optymalizacja wielokryterialna projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych budynków energooszczędnych

– Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych

– Wpływ automatyki budynkowej na efektywność energetyczną budynków

– Nowe technologie w termomodernizacji budynków

– Fasady aktywne i pasywne

– Optymalizacja oświetlenia z wykorzystaniem światła dziennego

– Optymalizacja wielokryterialna komfortu użytkowania obiektów energooszczędnych

– Symulacje dynamiczne procesów zachodzących w budynkach

– Wykorzystanie energii odnawialnych oraz skojarzonych źródeł ciepła i energii elektrycznej

– Zastosowanie materiałów Hi Tech w budownictwie (np. polimerów, diod elektroluminescencyjnych)

– Oddziaływanie budynków na środowisko (LCA, LCC, ślad węglowy)

– Certyfikacja budynków

– Badania budynków energooszczędnych w czasie użytkowania
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook