IATI

Centrum Surowców mineralnych, Pierwiastków Krytycznych Surowce

Centrum Surowców Mineralnych i Pierwiastków Krytycznych działa przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.  Celem centrum jest koordynacja działalności AGH i przemysłu w zakresie zagadnień związanych ze złożami surowców mineralnych, pierwiastków krytycznych, wydobycia kopalin, technologiami wzbogacania, otrzymywania i wytwarzania nowych materiałów. Nadrzędnymi zadaniami będzie realizacja projektów z zakresu wykorzystania pierwiastków krytycznych, analiza opracowań dotyczących gospodarki surowcami krytycznymi, analiza potencjalnych źródeł metali krytycznych, w tym recyklingu, opracowywanie projektów rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie oceny geologicznej, technologii wzbogacania i otrzymywania pierwiastków krytycznych i nowych materiałów. Niektóre pierwiastki z listy europejskiej są obecnie eksploatowane w Polsce, zaś inne były kiedyś odzyskiwane w procesach rafinacji metali. Należą do nich przede wszystkim metale takie jak ołów, cynk, kadm, nikiel, kobalt, żelazo, molibden, wanad, rtęć, cyna, uran, tor, ren; pierwiastki niemetaliczne, jak siarka, selen, bar, fluor oraz grupa pierwiastków o własnościach pośrednich: arsen, antymon i bizmut.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook