IATI

Centrum nowoczesnych technologii wydobywczych Surowce

Centrum Nowoczesnych Technologii Wydobywczych zostało powołane z myślą o integracji wspólnych działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii, urządzeń i maszyn dla górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego. Ze względu na specyfikę branży górniczej, samodzielne określanie nowych trendów w rozwoju maszyn i urządzeń górniczych narażone jest na duże ryzyko zarówno ze względu na możliwości techniczne jak i finansowe wykonawcy. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia w pierwszej fazie prac projektowych, badań podstawowych oraz przemysłowych, a w drugiej fazie badań poligonowych i wdrożenia nowych rozwiązań maszyn i urządzeń. Badania te muszą być przeprowadzane w specyficznych warunkach górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych zakładów górniczych, a ponadto muszą być zgodne z przepisami Wyższego Urzędu Górniczego. Wykonanie takich prac w zespole, w skład którego wejdą producenci oraz użytkownicy opracowywanych maszyn i technologii zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu.

Postęp w górnictwie światowym jest bardzo szybki. Corocznie można spotkać się z innowacyjnymi technologiami, maszynami i urządzeniami, które podnoszą bezpieczeństwo i ułatwiają pracę oraz zwiększają efektywność wydobycia surowców mineralnych. Są to przede wszystkim maszyny do mechanicznego urabiania, ładowania i odstawy oraz przeróbki surowców mineralnych.

Perspektywiczne obszary tematyczne planowanych projektów zmierzają w kierunku w pełni zautomatyzowanego ciągu wydobywczego, w którym udział czynnika ludzkiego ogranicza się tylko do kontroli stanu procesu. Drugim aspektem, jaki powinien zostać zrealizowany jest ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie wydobycia na powierzchnię skały płonnej. Związane jest to z aspektami ekologicznymi oddziaływania zakładu górniczego na otoczenie.

Proponowane do realizacji tematy to nowe rozwiązania narzędzi i głowic urabiających maszyn górniczych dla zwiększenia zakresu ich zastosowania do skał zwięzłych i bardzo zwięzłych oraz możliwości selektywnego wybierania kopaliny, zmechanizowane i zautomatyzowane lub zdalnie sterowane kompleksy ścianowe i chodnikowe pozwalające na zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy, zautomatyzowane lub zdalnie sterowane układy do ładowania i odstawy urobku, systemy teleinformatyczne do monitorowania procesów wydobywczych z powierzchni oraz mobilne stacje przeróbcze możliwe do zabudowy pod ziemią lub w bezpośredniej okolicy przodka wydobywczego.

Innym kierunkiem proponowanym do rozwoju są mobilne roboty rozpoznawczego inspekcji wyrobisk korytarzowych oraz szybów i monitorujących atmosferę kopalnianą, jak też stan górotworu. Mając na uwadze ostatnie wypadki w górnictwie zakłada się także opracowanie rozwiązań robotów wspomagających zastępy ratownicze podczas akcji ratunkowej w trudnych warunkach górniczych i klimatycznych.

Koordynator Centrum – Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, posiada bogate doświadczenie oraz osiągnięcia w wyżej opisanej tematyce. Wyniki te uzyskano we współpracy z wieloma partnerami z przemysłu oraz nauki w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów i wdrożeń, wykorzystując między innymi bogate zaplecze laboratoryjne, w skład których wchodzi kilka unikatowych w skali świata stanowisk badawczych.

Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Tel. 0048 126173051, Fax. 0048 126335162

e.mail – kmg@agh.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook