IATI

Przetwórstwo Surowców Mineralnych Surowce

Centrum Kompetencji Przetwórstwa Surowców Mineralnych  prowadzi, w ramach  Instytutu Metali Nieżelaznych, działalność badawczo-rozwojową w obszarze przeróbki rud, metalurgii ekstrakcyjnej (piro i hydrometalurgii), ochrony środowiska i chemii analitycznej. Centrum oferuje szeroką gamę usług naukowo badawczych i rozwojowych, w szczególności w zakresie:

 • badań właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych rud metali nieżelaznych, koncentratów, węgla, odpadów i surowców wtórnych,
 • opracowania technologii wzbogacania rud i innych surowców mineralnych, odpadów i surowców wtórnych,
 • projektowania i modernizacji nowych maszyn i urządzeń przeróbczych
 • metod przygotowania wsadu do procesów hutniczych techniką brykietowania, granulowania, prażenia i spiekania,
 • technologii hutniczych produkcji metali z ich koncentratów, złomów i odpadów oraz metod rafinacji ogniowej metali,
 • określanie właściwości fizykochemicznych substratów i produktów procesów hutniczych (lepkość, temperatura topnienia, termograwimetria w atmosferze powietrza lub atmosferze kontrolowanej),
 • rozwój technologii elektrowydzielania i elektrorafinacji metali,
 • nowe technologie hydrometalurgiczne produkcji metali podstawowych i im towarzyszących,
 • nowe metody wytwarzania i oczyszczania metali szlachetnych,
 • waloryzacja odpadów i oczyszczanie ścieków przemysłowych,
 • rozwój technologii redukcji emisji przemysłowych do środowiska,
 • opracowanie i walidacja metod analizy chemicznej materiałów,
 • opracowanie i wytwarzanie wzorców spektrograficznych metali i ich stopów.

Centrum posiada mocne zaplecze badawcze i technologiczne w 5 zakładach naukowo-badawczych Instytutu:

 • Hydrometalurgii
 • Hutnictwa
 • Chemii Analitycznej
 • Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów,
 • Ochrony Środowiska
 • Przeróbki Rud i Utylizacji Odpadów.

Kadra specjalistów- naukowców i nowoczesne wyposażenie, w tym instalacje pilotowe, wymienionych jednostek Instytutu tworzą kompetencje w obszarze  badawczo-rozwojowym, decydujące o potencjale Centrum.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook