IATI

Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym Surowce

Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym, którego koordynatorem jest Wydział Organizacji i Zarządzania wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej działa w obszarze OT 8 Surowce i koncentruje się na następujących problemach badawczych:
• Ekonomika przemysłu surowcowego, w tym zarządzanie kosztami w przemyśle surowcowym, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle surowcowym
• Etyka techniki i biznesu, w tym etyczne, społeczne i ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki surowcami naturalnymi
• Ocena technologii i ich skutków społecznych i ekologicznych
• Wycena wartości przedsiębiorstw przemysłu surowcowego
• Identyfikacja i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach przemysłu surowcowego
• Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu surowcowego
• Zarządzanie innowacjami
• Zarządzanie kapitałem i optymalizacja kosztu kapitału w przemyśle surowcowym
• Rewitalizacja terenów i obiektów pogórniczych oraz odnowa zdegradowanych krajobrazów miejskich
• Planowanie przestrzenne, studia urbanistyczne oraz plany operacyjne zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych
• Problemy zrównoważonego użytkowania terenu
• Architektura i urbanistyka przemysłu

Poszukujemy partnerów do następujących tematów badawczych:
1. Poprawa konkurencyjności produkcji poprzez opracowanie modelu kontrolingu produkcji przy wykorzystaniu metod statystyczno-ekonometrycznych
2. Rachunek kosztów produkcji górniczej w kopalni węgla kamiennego
3. Trychotomiczna ocena ryzyka w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu zbiorów rozmytych
4. Opracowanie i wdrożenie Corporate Social Responsibility w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego
5. Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach wydobywczych z uwzględnieniem cyklu życia przedsiębiorstwa

Aneta Michalak

Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

41-800 Zabrze

Ul. Roosevelta 26

e-mail: aneta.michalak@polsl.pl

 

tel. +48 32 277 73 36
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook