IATI

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych działa w Politechnice Częstochowskiej. Reprezentuje potencjał badawczy 50 pracowników Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej i Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. Pierwszy Instytut skupia specjalistów kompetentnych w zakresie technologii chmurowych, technologii wysokowydajnego przetwarzania informacji, technologii mobilnych i sieciowych  oraz technologii Big Data. Drugi Instytut prezentuje wiedzę i kompetencje w zakresie przetwarzania i rekonstrukcji obrazów, projektowania rozmytych systemów decyzyjnych, rozpoznawania, wyszukiwania i klasyfikacji obrazów oraz metod z zakresu biometrii, w szczególności weryfikacji podpisu. Posiada również specjalistów z zakresu projektowania nowoczesnych nano-materiałów do zastosowań w spintronice i optoelektronice.

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych

Politechniki Częstochowskiej

Al. Armii Krajowej 36

42-201 Częstochowa

e-mail: jerzy.jelonkiewicz@iisi.pcz.pl

tel. +48 34 3250 546
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook