IATI

Centrum Kompetencyjne IT in Service Economy (CC ITSE) Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum Kompetencyjne IT in Service Economy (CC ITSE) jest inicjatywą badawczo-rozwojową stworzoną przez Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Centrum prowadzi projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami rządowymi oraz społecznymi z całej Europy.

Centrum zostało uruchomione w październiku 2013 roku, jednak jego historia sięga września 2012. Została wówczas podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem w St. Gallen w Szwajcarii, która zakłada realizowanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie Niezależnego Życia (Independent Living – IL). Rezultatem tej współpracy było wprowadzenie na rynek w październiku 2014 platformy Amiona, która wprowadza nowe możliwości w zakresie oferowania i pośredniczenia usług społecznościom lokalnym.

Misją CC ITSE jest prowadzenie badań mających na celu usprawnianie i wzmocnienie rozwiązań IT wspierających społeczeństwo poprzez rozwój platform Inżynierii Życia i Zarządzania Zdrowiem (Lifestyle Engineering & Health Management) oferujących pośredniczenie, negocjowanie i dostarczanie szerokiej gamy usług do konsumentów. Celem jest umożliwienie w szczególności osobom starszym (w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym, zdrowych i z problemami zdrowotnymi) aktywnego życia pod względem społecznym i ekonomicznym.

Z punktu widzenia IT, ideą Centrum jest dostarczanie innowacyjnych systemów i rozwiązań uwzględniających współczesne przesunięcie paradygmatu przetwarzania danych w kierunku nauki o usługach, Cloud Computing, łączności mobilnej, procesów biznesowych oraz partycypacji społecznej.

 1. Konferencje w 2017 roku (współorganizowane przez członków Competence Center IT in Service Economy):
 1. Aktualnie realizowane projekty:
 • Projekt „Active Retiree and Golden Workers Gate” (ActGo-Gate) – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (a w szczególności działające na nim Centrum Kompetencyjne ITSE) jest aktualnie jednym z partnerów w międzynarodowym konsorcjum, które otrzymało grant na finansowanie projektu w ramach szóstego międzynarodowego konkursu w Programie Wspólnym Ambient Assisted Living (AAL). Budżet projektu wynosi 1,5 mln zł na okres 3 lat, a tytuł projektu to: „Active Retiree and Golden Workers Gate” (ActGo-Gate), czyli „Bramy do aktywności w wieku dojrzałym”. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób dojrzałych oraz aktywnych emerytów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do samorealizacji i aktywizacji na polu życia zawodowego i społecznego. W ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji i uczelni, w którym są: Uniwersytet St. Gallen − Institute of Information Management, Business Engineering Institute, Benevol St. Gallen i Clavis IT (ze Szwajcarii) oraz Entwicklungszentrum Gut altwerden GmbH i Alster Service Center GmbH (z Niemiec), Centrum Kompetencyjne ITSE zajmuje się stworzeniem elektronicznej platformy oferowania, zamawiania, dostarczania i rozliczania usług dla konsumentów, adresując pomysł właśnie do osób starszych. Platforma ta nosi nazwę ActGo-Gate.
 1. Publikacje naukowe zgodne z tematyką podejmowaną przez Centrum Kompetencji ITSE:
 1. Banerjee, P. et al. (2011): Everything as a Service: Powering the New Information Economy, Computer (IEEE), March, pp.36-43
 2. Boehmann, T. Leimeister, J.M. and Moeslein, K. (2014): Service Systems Engineering. A Field for Future Information Systems Research, Business& Information Systems Engineering, 2, pp.73-79
 3. Brenner et al., (2014): User, Use & Utility Research. The Digital User as New Design Perspective in Business and Information Systems Engineering, Business & Information Systems Engineering, 1, pp.56-61
 4. Chesbrough, H. and Spohrer J. (2006): Research Manifesto for Services Science, Comm. ACM, Vol. 49, No. 7, pp.35-40
 5. Cook, D.J Augusto, J.C and Jakkula, V.R. (2009): Ambient Intelligence: Technologies, Applications and Opportunities, Pervasive and Mobile Computing, 5, pp.277-298
 6. Fraczkowski, K. Mazur, Z. and Mazur, H. (2014): Preconditions for Processing Electronic Medical Records, in: BDAS 2014, CCIS 424, S. Kozielski et al. (eds)., Springer, pp.504-514
 7. Haque, S.A. Aziz, S.M. and Rahman, M. (2014): Review of Cyber-Physical System in Healthcare, International Journal of Distributed Sensor Networks, Article ID 217415, 20p.
 8. Heart, T. and Kalderon, E. (2011): Older Adults: Are They Ready to Adopt Health-related ICT?, International Journal of Medical Informatics, 82, pp.e209-e231
 9. Hevner, A.R. and March, S.T. (2003): The Information Systems Research Lifecycle, Computer (IEEE), November, pp.111-113
 10. Hevner, A.R. et al. (2004): Design Science Research in Information Systems, MIS Querterly, 28, 1, pp.75-105
 11. Laing, A. and Hogg, G. (2002): Political Exhortation, Patient Expectation and Professional Execution: Perspectives on the Consumerization of Health Care, British Journal of Management, Vol. 13, pp. 173-188
 12. Maciaszek, L.A. (2014): Quality of Service-Oriented Software. Research Agenda (available from http://sosem.ue.wroc.pl/)
 13. Maciaszek, L.A. (2007): Requirements Analysis and System Design, 3rd ed., Addison-Wesley,
 14. Maciaszek, L.A. and Liong, B.L. (2005): Practical Software Engineering. A Case-Study Approach, Addison-Wesley
 15. Maciaszek, L.A. (1990): Database Design and Implementation, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Prentice-Hall,
 16. Maciaszek, L.A. (2012): An Architectural Style for Trustworthy Adaptive Service Based Applications, In: Business System Management and Engineering. From Open Issues to Applications, eds. Ardagna, C.A. Damiani, E. Maciaszek, L.A. Missikoff, M.M. and Parkin, M., Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 7350, pp.109-121.
 17. Miorandi, D. Sicari, S. Pellegrini De, F. and Chlamtac, I. (2012): Internet of Things: Vision, Applications and Research Challenges, Ad Hoc Networks, 10, pp.1497-1516
 18. Mohabbati, B. Asadi, M. Gasevic, D. Hatala M. and Mueller, H.A. (2013): Combining Service-Orientation and Software Product Line Engineering: A Systematic Mapping Study, Information and Software Technology, Article in press http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2013.05.006, 15p.
 19. Niederman, F. and March, S.T. (2012): Design Science and the Accumulation of Knowledge in the Information Systems Discipline, ACM Transactions on Management Information Systems, Vol. 3, No. 1, pp.1:3-1:15
 20. Oesterle, H. et al. (2010): Memorandum on Design-Oriented Information Systems Research, European Journal of Information Systems, pp.1-4
 21. Osl, P. Sassen, E. and Oesterle, H. (2008): A Guideline for the Design of Collaborative Business Models in the Field of Ambient Assisted Living, Deutscher AAL-Kongress mit Ausstellung. Berlin, Offenbach: VDE Verlag GmbH, pp.179-183. Available at: http://works.bepress.com/hubert_oesterle/169
 22. Pritchard, R.E. and Potter, G.C. (2011): Senior Citizens, Social Security, and Healthcare Costs, Journal of Business & Economic Research, Vol. 9, No. 1, pp.23-28 (available from http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/3929/3975)
 23. Spohrer, J.C. and Maglio, P.P. (2010): Toward a Science of Service Systems, in: Handbook of Service Science, Service Science: Research and Innovations in the Service Economy, P.P. Maglio et al. (eds), Springer Science+Business Media, pp.157-194
 24. Targowski, A. (2009): The Architecture of Service Systems as the Framework for the Definition of Service Science Scope, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 1(1), pp.54-77
 25. Walraven, S. et al. (2014): Efficient Customization of Multi-Tenant Software-as-a-Service applications with Service Lines, The Journal of Systems and Software, 91, pp.48-62

 

Prof. Leszek A. Maciaszek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, Polska
Bud. J, p. 14
tel.: +48 71 3680 379 (sekretariat)
leszek.maciaszek@ue.wroc.pl
http://www.leszek.maciaszek.ue.wroc.pl/

Dr Artur Rot
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, Polska
Bud. J, p. 16
tel.: +48 71 3680 379 (sekretariat)
artur.rot@ue.wroc.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook