IATI

Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Celem prac Centrum Kompetencji Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne jest opracowanie rozwiązań technicznych na potrzeby budowy przyszłych, energooszczędnych sieci transmisji danych. Obszar potencjalnych badań naukowych obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Architektura energooszczędnych centrów przetwarzania danych DC
  • Optymalizacja użycia energii elektrycznej w środowisku chmury obliczeniowej
  • Minimalizacja użycia energii elektrycznej w przewodowych i bezprzewodowych sieciach transmisji danych
  • Mechanizmy niezawodności w energooszczędnych sieciach telekomunikacyjnych
  • Zarządzanie ryzykiem w sieciach energooszczędnych
  • Sieci sterowane programowo SDN i oprogramowanie środowiska chmury obliczeniowej z implementacją mechanizmów oszczędzania energii
  • Projektowanie mechanizmów redukujących użycie energii w innych, nie wymienionych wprost obszarach ICT

Członkowie Centrum Kompetencji Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne są aktywnymi członkami konsorcjum GreenTouch pracującego nad mechanizmami redukcji zużycia energii w sieciach telekomunikacyjnych, są partnerem projektu STAR realizowanego w ramach programu CHIST ERA poświęconego między innymi redukcji emisji gazów cieplarnianych w infrastrukturze chmury obliczeniowej i opracowaniu mechanizmów niezawodności dla sieci energooszczędnych. W projekcie RESCUE członkowie centrum prowadzą badania naukowe nad optymalizacją transmisji danych w sieciach obarczonych niebezpieczeństwem gwałtownych, destrukcyjnych zmian w warunkach pracy sieci, w tym w warunkach jej zasilania.

Członkowie centrum brali udział w projektach prowadzonych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programu COST i innych. Obecnie badania prowadzone są głównie w ramach programów EDA (European Defense Agency), CHIST ERA, EUREKA oraz H2020.

estt-iati.e-science.pl

Dane kontaktowe Centrum Kompetencji Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne:

Artur Lasoń

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków, Polska

Tel. +48 12 617 40 37

e-mail: lason@kt.agh.edu.pl

estt-iati.e-science.pl

1. Projekty:
Projekt Star: http://kt.agh.edu.pl/pl/projekt/581
Projekt SDNRoute: http://kt.agh.edu.pl/pl/projekt/810

2. Publikacje:
A. Energy-aware fog and cloud interplay supported by wide area software defined networking http://ieeexplore.ieee.org/document/7511451/
B. Energy aware routing and aggregation in multilayer optical networks http://ieeexplore.ieee.org/document/6602955/
C. Fitting green anycast strategies to cloud services in WDM hybrid power networks http://ieeexplore.ieee.org/document/7037198/
D.Anycast routing for carbon footprint reduction in WDM hybrid power networks with data centers
http://ieeexplore.ieee.org/document/6883899/
E. Assessment of a power capping strategy in a multilayer network with a variable number of green nodes
http://ieeexplore.ieee.org/document/7507010/
F. Dynamic power capping for multilayer hybrid power networks http://ieeexplore.ieee.org/document/7037186/
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook