IATI

e-Technologie Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum Kompetencji „e-Technologie” zastało powołane przez Radę Naukowo-Przemysłową Konsorcjum IATI w dniu 12 maja 2016 r. Działa w Obszarze Tematycznym IATI „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne”. Koordynatorem tego Centrum jest Politechnika Wrocławska, a dokładniej Wydział Elektroniki, reprezentowana przez trzy Katedry Wydziału Elektroniki, a mianowicie: Katedrę Telekomunikacji i Teleinformatyki, Katedrę Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania, Katedrę Informatyki Technicznej. Partnerem Centrum Kompetencji jest także Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (Klaster ICT) stanowiący „pomost do biznesu”.

Centrum skupia specjalistów ze świata nauki, biznesu oraz przemysłu, których merytorycznie łączą nowoczesne technologie oparte na rozwiązaniach informatycznych, elektronicznych, sieciowych, telekomunikacyjnych i innych. Wszystkie te technologie mają wspólne odniesienie od bezpośredniego zastosowania elektroniki w wszystkich obszarach przemysłu, codziennego życia, edukacji, transportu, rozrywki, itd.

Podstawowe cele Centrum „e-Technologie” obejmują badania naukowe i stosowane, wdrożenia, opracowania ekspertyzy, pomiary, testowanie, unikalne projekty, oraz edukację w zakresie informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki, mechatroniki, informatyki przemysłowej, sieci komputerowych, automatyzacji procesów, technologii mobilnych, cyberbezpieczeństwa, telemedycyny, systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, inteligentnych miast i wielu innych.

Dzięki koncentracji wiedzy i jej skutecznego wykorzystywania przez blisko 80 Członków Klastra ICT, a więc Uczelni, Firm, Organizacji Samorządowych i firm otoczenia biznesu, podstawowe cele Centrum Kompetencji „e-Technologie” będą realizowane. Należy podkreślić wyjątkowy charakter i możliwości tego Centrum Kompetencji, wynikające z potencjału, który wniósł Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Kierownik Centrum Kompetencji:
Prof. dr hab.inż.Czesław Smutnicki
Dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Kierownik Katedry Informatyki Technicznej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra ICT
Tel: 71-320-2745; 71-320-2531; 695-910-300
Email: czeslaw.smutnicki@pwr.edu.pl

Biuro Centrum Kompetencji:
Dr hab. inż. Henryk Maciejewski, prof. PWr
Katedra  Informatyki Technicznej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Sekretarz Komitetu Sterującego Klastra ICT
Tel.: 71-320-2681; 609-272-319
Email:henryk.maciejewski@pwr.edu.plkontakt@ict-cluster.wroc.pl

Biuro Klastra ICT:

Biuro Klastra ICT:
mgr Dorota Taraszewska-Zalipska
Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej
Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką
Tel. +48 71 3204767

e-mail: Dorota.Taraszewska-Zalipska@pwr.edu.pl

kontakt@ict-cluster.wroc.pl

www.ict-cluster.wroc.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej
Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką
bud. D – 21,Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 – 370 Wrocław

Publikacje
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook