IATI

Centrum innowacyjnych technologii informatycznych ENGINE Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum innowacyjnych technologii informatycznych ENGINE działa przy Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W jego działalność jest zaangażowanych wiele instytucji, w tym zagraniczne uczelnie współpracujące w ramach projektu ENGINE (http://www.engine.pwr.edu.pl), jednostki naukowe z Polski oraz firmy, z którymi zespół ENGINE już współpracował i ma pozytywne doświadczenia. Tak duża różnorodność jednostek powiązanych z Centrum owocuje szerokim spektrum kompetencji i umiejętności Centrum ENGINE, w zakresie prowadzenia prac badawczych, rozwojowych i komercjalizacji wyników badań.

Centrum innowacyjnych technologii informatycznych ENGINE skupia swoją aktywność naukowo-badawczą i przemysłową w obszarze tzw. sieciowej inteligencji (Network Intelligence), czyli inteligentnych technik, metod i modeli, oraz ich zastosowań. Współczesne wymagania stawiane systemom informatycznym, to: efektywne obliczenia, inteligentne decyzje oraz inteligentne interfejsy. Aby sprostać tym wymaganiom należy rozwijać nowoczesne metody, modele i narzędzia, obejmujące m.in.: pozyskiwanie wiedzy z danych; sieci złożone; obliczenia w chmurze; sieci zorientowane zawartością; sieci semantyczne i przetwarzanie języka naturalnego; systemy wizyjne; modelowanie użytkownika i interakcja człowiek-komputer. Nowoczesne systemy informatyczne, spełniające  stawiane im wymagania, znajdują zastosowania w takich obszarach, jak: medycyna, biologia, chemia, socjologia i psychologia, zarządzanie i ekonomia, systemy mobilne (rozrywka), inżynieria.

Zapraszamy do współpracy.

Obszar tematyczny: OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Kluczowe kompetencje (przy założonych wymaganiach odnośnie: efektywności obliczeń; generowania inteligentnych decyzji; oraz inteligentnych interfejsów):

 • Systemy uczące się i pozyskiwanie wiedzy z danych różnych typów
 • Analiza sieci złożonych
 • Obliczenia w chmurze
 • Inżynieria języka naturalnego
 • Systemy wizyjne
 • Interakcja człowiek-komputer

Proponowane obszary badawcze:

 • Analizy danych mogące wspierać kierunki rozwoju firmy, wspomagające podejmowanie decyzji
 • Analiza danych z mediów społecznościowych
 • Analiza zachowań klientów / użytkowników
 • Projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagających proces podejmowania decyzji medycznych na podstawie analizy danych i obrazów medycznych
 • Projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagających wyszukiwanie dokumentów na podstawie zawartości tekstowej oraz/i zawartości obrazowej
 • Projektowanie i wdrożenie systemu automatycznego wykrywania sytuacji niebezpiecznych dla osób starszych i chorych w ich mieszkaniu
 • Projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wyszukujących wskazany obraz w zasobach obrazowych lub/i dokumentach
 • Inteligentne systemy obliczeniowe, optymalizacyjne i wspomagania decyzji (np. systemy planowania, dystrybucji zasobów, optymalizacji wydajności produkcji)
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w problemach harmonogramowania
 • Projektowanie i wdrożenie systemu wydobywania informacji z dużych zbiorów dokumentów tekstowych w języku polskim, uwzględniających znajdowanie nazw własnych w tekście oraz związków między osobami, organizacjami i lokalizacjami
 • Projektowanie i wdrożenie systemu grupowania i kategoryzacji tematycznej dokumentów tekstowych
 • Projektowanie i wdrożenie systemu do automatycznego tworzenia tematycznych korpusów tekstowych z Internetu
 • Projektowanie i wdrożenie systemu znajdującego w tekście polskim odpowiedzi na pytania zadane przez użytkownika
 • Projektowanie i wdrożenie systemów wspomagających pracę leksykografów (osób kompilujących słowniki językowe); systemy takie mogą prezentować syntetyczną informację o wyrazach na podstawie informacji o współwystępowaniu różnych konstrukcji językowych w wielkich korpusach językowych
 • Projektowanie i wdrożenie systemów wspomagających lingwistów przy tworzeniu zasobów językowych, w tym ręcznie i półautomatycznie znakowanych korpusów tekstowych, ręcznie tworzonych reguł ekstrakcji informacji
 • Projektowanie i wdrożenie systemów automatycznego zapisywania słownych opisów, systemy dla lekarzy opisujących obrazy medyczne
 • Projektowanie i wdrożenia systemów typu Business Intelligence i Data Mining
 • Projektowanie i wdrożenia inteligentnych systemów wspomagania decyzji
 • Analiza stanu informatyzacji i opracowywanie strategii informatyzacji
 • Analiza przedwdrożeniowa rozwiązań informatycznych
 • Opracowywanie specyfikacji wymagań dotyczących projektów informatycznych oraz nadzór nad procesami wyboru rozwiązania oraz wdrożenia
 • Opracowanie systemów wspomagania decyzji z wykorzystaniem metod inteligentnych i innych technik optymalizacyjnych, między innymi dla problemów związanych z planowaniem sieci teleinformatycznych, planowaniem rozdziału i użycia zasobów, planowaniem etapów procesu produkcji projekty wraz z wdrożeniem systemów klasy Bussines Intelligence
 • Opracowanie opinii eksperckich z zakresu innowacyjności dla systemów informatycznych
 • Konsultowanie i ocena rozwiązań informatycznych
 • Analiza przedwdrożeniowa systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i jednostek administracji
 • Analiza stanu informatyzacji przedsiębiorstw i jednostek administracji, weryfikacja koncepcji oraz założeń projektowych dla wdrożeń technologii teleinformatycznych (oprogramowania użytkowego, systemowego, sieci komputerowych, rozwiązań VoIP, integracji sieci)
 • Analiza wymagań użytkowników, opiniowanie i konsultacja projektów sieci teleinformatycznych oraz opracowywanie studium wykonalności systemów
 • Ocena wartości technicznej ofert na informatyzację przedsiębiorstw i jednostek administracji
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji przetargowych (SIWZ) w zakresie opracowań wymagań i kryteriów wyboru systemów informatycznych i teleinformatycznych
 • Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych i legalności oprogramowania
 • Opiniowanie i konsultacja projektów zabezpieczeń sieci teleinformatycznych i systemów informatycznych oraz polityki bezpieczeństwa
 • Analizy porównawcze informatycznych rozwiązań sprzętowych i programowych
 • Organizacja szkoleń z zakresu informatyki i teleinformatyki

Radosław Michalski

e-mail: radoslaw.michalski@pwr.edu.pl

Projekty:
Horizon 2020 – call H2020-MSCA-RISE-2015 – Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing (RENOIR)
Program Opus 11

 • dr habPrzemysław Kazienko, kwota: 685 950 zł, temat projektu: Modele, metody i algorytmy obliczeniowej nauki o sieciach

Program Sonata 10

 • dr inż. Radosław Michalski, kwota dofinansowania: 148 450 zł, temat projektu: Dyfuzja informacji w temporalnych sieciach społecznych

Program Sonata 11

 • dr inż. Tomasz Kajdanowicz, kwota: 292 050 zł, temat projektu: Metody uczenia i wnioskowania dla dynamicznych sieci złożonych
 • dr inż. Piotr Bródka, kwota: 291 400 zł, temat projektu: Rozprzestrzenianie się wpływu w sieciach wielowarstwowych

Program Preludium 11

 • mgr inż. Łukasz Augustyniak, kwota:  81 400 zł, temat projektu: Obliczeniowa metoda analizy retoryki danych tekstowych z wykorzystaniem grafów
 • mgr inż. Piotr Szymański, kwota: 70 600 zł, temat: Dzielenie przestrzeni etykiet w klasyfikacji wieloetykietowej z zastosowaniem metod eksploracji danych

  Publikacje:

  Jankowski J., Bródka P., Kazienko P., Szymanski B.K., Michalski R., Kajdanowicz T.: Balancing Speed and Coverage by Sequential Seeding in Complex Networks. Scientific Reports, 2017, in reviews. https://arxiv.org/abs/1609.07526

  Kajdanowicz T., Michalski R., Musial K., Kazienko P.: Learning in Unlabelled Networks – An Active Learning and Inference Approach. AI Communications, Volume 29, Number 1, 2016, pp. 123-148.  http://content.iospress.com/articles/ai-communications/aic686

  Augustyniak Ł., Szymański P., Tuligłowicz W., Kajdaonwicz T., Comprehensive Study on Lexicon-based Ensemble Classification Sentiment Analysis, Volume 18(1), Issue 4, Entropy, 2016.
  http://www.mdpi.com/1099-4300/18/1/4

  Michalski R., Kajdanowicz T., Bródka P., Kazienko P.: Seed Selection for Spread of Influence in Social Networks: Temporal vs. Static Approach. New Generation Computing, Vol. 32, Nos. 3-4, 2014, pp. 213-235.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00354-014-0402-9

  Saganowski S., Gliwa B., Bródka P., Zygmunt A., Kazienko P., Koźlak J.: Predicting Community Evolution in Social Networks. Entropy, 17(5), 2015, 3053-3096.
  http://www.mdpi.com/1099-4300/17/5/3053

  Jankowski J., Michalski R., Bródka P.: How we interact and influence each other in virtual worlds: spreading processes in multilayer complex network
  https://arxiv.org/abs/1702.06373

  Jankowski J., Bródka P., Humari J.: A Picture is Worth a Thousand Words: An Empirical Study on the Influence of Content Visibility on Diffusion Processes within a Virtual World. Behaviour & Information Technology, Volume 35, 2016 – Issue 11, Pages 926-945,
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0144929X.2016.1212932

  Filipiak Anna M., Kwaśnicka Halina. Hierarchical Evolutionary Multi-biclustering : hierarchical structures of biclusters generation. In: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 665-676. (2016)  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49381-6_64

   

  Jakubik Jan, Kwaśnicka Halina. Sparse coding methods for music induced emotion recognition. Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. September 11–14, 2016, Gdańsk, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki (eds.). New York City : IEEE ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016. s. 53-60. (2016) https://fedcsis.org/proceedings/2016/drp/309.html
  Spytkowski Michał, Olech Łukasz P., Kwaśnicka Halina. Hierarchy of groups evaluation using different F-score variants. Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 654-664. (2016) https://www.researchgate.net/publication/299082994_Hierarchy_of_Groups_Evaluation_Using_Different_F-Score_Variants
  Yazdani Hossein, Kwaśnicka Halina, Issues on critical objects in mining algorithms. Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition, AIPR 2016 : Łódź, Poland, September 19-21, 2016. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 53-58. (2016) DOI: 10.1109/ICAIPR.2016.7585211 http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7585211
  Yazdani Hossein, Ortiz-Arroyo Daniel, Kwaśnicka Halina. New similarity functions. Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition, AIPR 2016 : Łódź, Poland, September 19-21, 2016. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 47-52. (2016) http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7585210

   

  Cieśliński Wojciech B, Sobecki Janusz, Piepiora Paweł A, Piepiora Zbigniew N, Witkowski Kazimierz
  Application of the Augmented Reality in prototyping the educational simulator in sport – the example of judo / Wojciech B. Cieśliński [i in.] // Journal of Physics. Conference Series. 2016, vol. 710, art. 012016, s. 1-8, 1 tab., bibliogr. 10 poz. – 4th International Conference on Science and Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics, Bali, Indonesia, 30-31 Januar, 2016. : http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/710/1/012016

   

  Falkowska Julia , Sobecki Janusz , Pietrzak Martyna
  Julia Falkowska, Janusz Sobecki, Martyna Pietrzak. – // W: Design, user experience, and usability : design thinking and methods : 5th International Conference, DUXU 2016, held as Part of HCI International 2016, Toronto, Canada, July 17–22, 2016 : proceedings, Pt. 1 / Aaron Marcus (ed.) Cham [i in.] : Springer, cop. 2016. s. 399-411, 10 rys., 7 tab., bibliogr. 11 poz. – (Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743 ; vol. 9746) : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40409-7_38

   

  Joachimiak Michał , Wasielica Mikołaj , Skrzypczyński Piotr , Sobecki Janusz , Gabbouj Moncef
  Michał Joachimiak [ i in.]. – // W: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems, CORES 2015 / Robert Burduk, Konrad Jackowski, Marek Kurzyński, Michał Woźniak, Andrzej Żołnierek (Eds.) [Cham] : Springer, cop. 2016. s. 841-851, 6 rys., bibliogr. 19 poz. – (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; vol. 403) – Wrocław, Poland, 25-27 May 2015. : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26227-7_79

   
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook