IATI

Centrum Modelowania Cyklu Życia Środowisko

Powołane na Politechnice Częstochowskiej Centrum Modelowania Cyklu Życia działa w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Centrum zrzesza specjalistów z zakresu prowadzenia ekologicznych ocen cyklu życia z wielu dyscyplin naukowych i branż przemysłowych. Głównym celem CMCŻ jest wsparcie zróżnicowanych procesów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i decyzyjnych poprzez wygenerowanie rzetelnej informacji środowiskowej i budowę scenariuszy optymalizacji ekologicznej.

CMCŻ wykorzystuje oprogramowanie SimaPro w wersji profesjonalnej ANALYST wraz z bazą Ecoinvent do prowadzenia ekologicznych ocen cyklu życia (LCA) i modelowania ekologicznego cykli życia produktów, procesów i organizacji. Przy podejmowaniu przedsięwzięć badawczych i rozwojowych CMCŻ stosuje podejścia LCA dla opracowania modeli biznesu, budowy i oceny łańcuchów wartości produktów i procesów, oceny rozwiązań z zakresu symbiozy przemysłowej. CMCŻ oferuje zastosowanie podejścia cyklu życia przy opracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie logistyki zwrotnej, zagospodarowania produktów niepełnowartościowych w łańcuchach logistycznych, zagospodarowania odpadów i recyklingu.

Więcej: clcm-iati.e-science.pl

Koordynator

Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz.

tomaszn@zim.pcz.pl, tel. 343250484, tel. kom. 662161096

Osoba do kontaktu

Dr Katarzyna Grondys

clcm-iati.e-science.pl

lcm@zim.pcz.pl, tel. 343250307, tel. kom. 601754914

Adres

Centrum Modelowania Cyklu Życia

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19B

42-200 Częstochowa
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy