IATI

Center of Life Cycle Modeling (CLCM) Środowisko

Center of Life Cycle Modeling (CLCM), affiliated to Częstochowa University of Technology, operates as a competence centre within Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Center joins together LCA specialists from different scientific disciplines and industrial sectors. The main objective of CLCM is to support diverse research and development, application and decision processes with consistent and reliable environmental information and development of environmental optimization scenarios.

CLCM uses professional version SimaPro software with Ecoinvent databases to run LCA and design products, processes and organizations. While engaged in research and development activities CLCM employs life cycle approach to design business models, build and assess value chains of products and processes, evaluate industrial symbiosis solutions. CLCM offers application of life cycle approach to develop system solutions for reverse logistics, handling defective products in supply chains and waste management , recycling and value recovery processes.

clcm-iati.e-science.pl

Coordinator

Assoc. prof. dr Tomasz Nitkiewicz

tomaszn@zim.pcz.pl, tel. +48343250484, mobile +48662161096

Contact person

PhD Katarzyna Grondys

clcm-iati.e-science.pl

lcm@zim.pcz.pl, tel. 343250307, mobile 601754914

Address

Centre of Life Cycle Modeling

Faculty of Management, Częstochowa University of Technology

Al. Armii Krajowej 19B

42-200 Częstochowa, Poland

(Polski) Publikacje naukowe prezentujące osiągnięcia projektu: 

Monografie: 

Starostka-Patyk M., Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2016, s. 187, ISBN: 978-83-208-2275-5.

Nitkiewicz T., Wykorzystanie środowiskowej oceny cyklu życia w analizie procesów i przepływów logistycznych, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Pozostałe pozycje: 

Starostka-Patyk M., The meaning of eco-design processes for logistics management of defective products = Znaczenie procesów projektowania ekologicznego dla zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, T. 16, z. 3, 2015, s. 113-127; ISSN 1899-8658.

Starostka-Patyk M., New products design decision making support by SimaPro software on the base of defective products management, Procedia Computer Science, Vol. 65, 2015, s. 1066-1074; ISSN 1877-0509.

Starostka-Patyk M., Potrzeba zmian restrukturyzacyjnych w zakresie zarządzania produktami niepełnowartościowymi na przykładzie branży AGD, [w:] Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, red. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2015, s. 401-410; ISBN 978-83-65173-16-4.

Starostka-Patyk M., Logistics management of defective products and motives of such products acceptance in the light of returns policy and company profitability the case of Polish production companies, 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 20-22 maja 2015, Valenciennes, Francja, IEEE Conference Publications, 2015, s. 157-162.

Starostka-Patyk M., Management of waste – defective products as the element of company strategy, [in:] Project and Logistics, eds. Omar Bentahar, Smail Benzidia, ESKA Paris, Paryż, 2017, s. 245-259, ISBN: 978-2-8224-0483-9.

Nitkiewicz T., Supporting Life Cycle Based Analysis with Costs Related Information Case Study of Defective Products Scenarios for Cellular Phones, 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 20-22 maja 2015, Valenciennes, Francja, IEEE Conference Publications, 2015, s. 157-162.

Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Logistyka produktów niepełnowartościowych w ujęciu ekologicznej oceny cyklu życia – przykład telefonu komórkowego, Logistyka, nr 3, 2014, s. 4679-4686; ISSN 1231-5478.

Starostka-Patyk M., Nitkiewicz T., Produkty niepełnowartościowe i zarządzanie nimi w koncepcji logistyki odwrotnej, Logistyka, nr 3, 2014, s. 5947-5956; ISSN 1231-5478.

Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Zagrożenia środowiskowe w procesie zagospodarowania produktów niepełnowartościowych – ocena cyklu życia telefonu komórkowego przy wykorzystaniu metody ReCiPe, [w:] Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Chemiczne zagrożenia środowiskowe. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. Wioletta Bajdur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014, s. 80-91; ISBN 978-83-65179-11-1.

Starostka-Patyk M., Nitkiewicz T., LCA approach to management of defective products in reverse logistics channels, 3rd International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 1-3 maja 2014, Hammamet, Tunezja, IEEE Conference Publications, 2014, s. 254-259; ISBN 978-1-4799-4839-0.

Starostka-Patyk M., Skowron-Grabowska B., The need of returns logistics centres creation at the Polish services market – theoretical approach based on logistics management of defective products concept, 5th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 1-3 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Publikacje w druku: 

Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Contribution of Returned Products Handling Scenarios to Life Cycle Environmental Impacts, Environmental Engineering and Management Journal, Iss. 4, Vol. 16, 2017, ISSN: 1582-9596 / e: 1843-3707.

Brzeziński A., Szymczyk K., Perspektywy wspomagania obsługi rynków zagranicznych przez logistyczne centra zwrotów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Brzozowska A., Starostka-Patyk M., Szymczyk K., Zarządzanie produktami niepełnowartościowymi w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych.

Nitkiewicz T., Grondys K., Zarządzanie produktami niepełnowartościowymi w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży motoryzacyjnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Nitkiewicz T., Grondys K., Life cycle assessment use for identification of environmental profiles of different scenarios for handling defective products, IEEE Xplore, Warszawa 2017.

Nitkiewicz T., Ociepa-Kubicka A., Impact Of Supply Chain Solutions On Environmental Performance Of Biomass Use – LCA-based Research Case, Valahian Journal of Economic Studies, 2017.

Brzeziński A., Brzeziński S., Bajdor P., Wspomaganie logistyki zwrotnej produktów niepełnowartościowych systemami informatycznymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Bajdor P., Brzeziński A., The role of IT solutions in reverse logistics management support, IEEE Xplore, Warszawa 2017.
Only for logged users

Partners

Facebook