Woda i Środowisko Środowisko

Centrum Kompetencji Woda i Środowisko działa przy Centrum Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Prace CK WIŚ obejmują następujące dziedziny:

– Inżynieria i ochrona środowiska

– Gospodarka wodno-ściekowa

– Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków

Celem Centrum Kompetencji jest stwarzanie warunków pomagających w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych w wyżej wymienionych obszarach.  Efektem dotychczasowej działalności są m.in. innowacyjne na skalę europejską stacje badawcze na Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór oraz Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Są one narzędziem do realizacji dwóch projektów B+R – WODTECH oraz NWOŚ. Obecnie prowadzone są prace przy dwóch międzynarodowych projektach w celu uzyskania dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Centrum tworzy także bazę „Zaplecze B+R” dla obszaru OT 13 Środowisko.

ckwis-iati.e-science.pl

ul. Na Grobli 14/16

50-421 Wrocław

E-mail: centrum.kompetencji@mpwik.wroc.pl
Telefon: +48 691 900 272ul. Na Grobli 14/16

50-421 Wrocław

E-mail: centrum.kompetencji@mpwik.wroc.pl
Telefon: +48 691 900 272
ckwis-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook