IATI

Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska Środowisko

Obszary zainteresowania Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska:

  • rozwój metod przetwarzania satelitarnych zobrazowań SAR (interferometria oraz polarymetria radarowa)
  • rozwój metod przetwarzania satelitarnych zobrazowań multispektralnych/hiperspektralnych
  • wykorzystanie satelitarnych zobrazowań w różnych zagadnieniach związanych z monitoringiem środowiska
  • zaawansowane analizy danych przestrzennych
  • tworzenie i zarządzanie przestrzennymi bazami danych
  • rozwój oprogramowania do przetwarzania danych satelitarnych

Informacja o Centrum

Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska łączy zarówno instytucje naukowe jak i firmy komercyjne posiadające szerokie doświadczenie w wykorzystaniu różnego rodzaju danych satelitarnych do badania procesów środowiskowych. Celem centrum jest wdrażanie wspólnych projektów dotyczących rozwoju technik satelitarnych w zagadnieniach takich jak: badanie naturalnych zagrożeń, analizy zanieczyszczeń, badanie biomasy, identyfikacja zmian w wykorzystaniu terenu, a także monitoring osiadań terenu. Wymienione analizy, stanowiące jedynie część kompetencji Centrum, mogą być wykonywane przy użyciu różnego rodzaju danych satelitarnych, np. zobrazowań radarowych czy multispektralnych.

sat-iati.e-science.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków

 

Prof. Andrzej Leśniak

tel: +48 12 617 23 68

e-mail: lesniak@agh.edu.pl

sat-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook