IATI

Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych Środowisko

Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji (RRC) w ramach centrów Kompetencji Instytutu Konsorcjum Autostrada Technologii  i Innowacji (IATI Konsorcjum) poszukuje możliwości uczestniczenia i współpracy z partnerem (partnerami) międzynarodowej w różnego rodzaju projektach, które mieszczą się w obszarach: rekultywacji, fitoremediacji, rewitalizacji terenów postindustrialnych i zurbanizowanych i zrównoważonego rozwoju.
Eksperci zgromadzeni w Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji (RRC) posiadają wysokie kwalifikacje m.in. w zakresie: rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i pogórniczych, fitoremediacji i biostabilizacji drastycznie zanieczyszczonych terenów, ekologii i rekonstrukcji ekosystemów terenów zniszczonych w wyniku oddziaływania przemysłu i rewitalizacji terenów silnie zurbanizowanych a także monitoringu ekologicznego nowopowstających systemów biologicznych na terenach zdewastowanych w wyniku oddziaływania przemysłu.

O Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji (RRC):
RRC jest nowoutworzonym w 2015 roku centrum kompetencji w ramach IATI, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Jednym z ważniejszych zadań RRC jest komercjalizacja wyników badań zespołów posiadających wysokie kwalifikacje i dorobek naukowy oraz praktyczny w przedmiotowej specjalności rekultywacji i rewitalizacji oraz poszukiwanie innowacji i możliwości współpracy w wymienionym zakresie. Eksperci RRC są otwarci na współpracę i posiadają doświadczenia we współpracy z przemysłem, górnictwem oraz PGL Lasy Państwowe i innymi przedsiębiorstwami.

Więcej: cerec-iati.e-science.pl

Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji
dr hab. Marcin Pietrzykowski, prof. UR
Tel. +48 12 6625302
e-mail: rlpietrz@cyf-kr.edu.pl
Kraków, Polska

cerec-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook