IATI

CEMIZ (CEntrum Metod IZotopowych) Zielonagospodarka

Kompetencje CEMIZ:

  • Najnowsze metody badawcze w zakresie badań izotopowych i radioizotopowych oraz luminescencyjnych i ich zastosowanie w badaniach środowiska, klimatu oraz dla potrzeb gospodarki.

Tematy badawcze CEMIZ:

  • Pomiary koncentracji radioaktywnego izotopu węgla (14C) i izotopów stabilnych C, O, N, H dla potrzeb rekonstrukcji zmian środowiska i klimatu oraz monitoringu składowej emisyjnej CO2 w atmosferze.
  • Określanie zawartości biomasy w biopaliwach nowej generacji z odnawialnych surowców i odpadów, w biodegradowalnych tworzywach sztucznych, kontrola jakości octu i wyrobów octowych.
  • Pomiary aktywności radioizotopów Cs, Sr, U, Ra, Rn, Pb w środowisku naturalnym i przekształconym przez człowieka.
  • Pomiary naturalnej optycznie stymulowanej luminescencji i termoluminescencji dla naturalnej dozymetrii promieniowania jonującego.
  • Konstrukcja detektorów promieniowania jonizującego i czytników luminescencji.
  • Opracowanie statystyczne wyników badań oraz modelowanie naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz pod wpływem działalności przemysłowej człowieka.

Doświadczenia CEMIZ:

Współpraca badawcza w zespołach interdyscyplinarnych z pracownikami krajowych i zagranicznych jednostek naukowych i przemysłowych, finansowana z wielu różnych źródeł.

więcej: cemiz-iati.e-science.pl

Zakład Zastosowań Radioizotopów

Instytut Fizyki – CND, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice, Polska

Tel. +48322372663, +48322371951

e-mail: Andrzej.Bluszcz@polsl.pl

cemiz-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook