IATI

Błękitna gospodarka (Blueeconomy) Zielonagospodarka

Obszar badawczy:

Błękitna biogospodarka czyli biogospodarka opartej na zrównoważonej eksploatacji biologicznych zasobów wód, ich wykorzystaniu jako surowca w przetwórstwie i innych gałęziach przemysłu (np. energetyce) aż do wytworzenia najbardziej skomplikowanych produktów służących dobru człowieka.

Grupy badawcze:

BIOAQUA – obejmująca akwakulturę i bioinżynierię środowiska wodnego.

AQUAQUALITY – obejmująca zagadnienia jakości i identyfikacji surowców pochodzenia wodnego.

AQUACATCH – obejmująca zagadnienia pozyskiwania surowców pochodzenia wodnego z środowiska naturalnego

AQUAFOOD – obejmująca zagadnienia produkcji i wytwarzania żywności pochodzenia wodnego.

AQUAMATERIAL – obejmująca zagadnienia wykorzystania zasobów środowiska wodnego do otrzymywania nowych materiałów specjalnego przeznaczenia.

AQUAMEDIC – obejmująca zagadnienia wykorzystania zasobów środowiska wodnego w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej.

AQUAMONIT – obejmująca zagadnienia jakości środowiska wodnego i jego potencjalnego wpływu na  jakość surowców.

Przykładowe projekty dla gospodarki:

Wykorzystanie dwutlenku węgla wychwytywanego w procesie CCS z elektrowni węglowych do produkcji biomasy pochodzenia wodnego i jej dalsze wykorzystanie w przemyśle paszowym i spożywczym.

Opracowanie technologii wytwarzania żywności funkcjonalnej w oparciu o surowce pochodzenia morskiego.

Monitoring środowiska wodnego – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, morskich obszarów przybrzeżnych i obszarów przeznaczonych dla technologii offshore.

Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej.

Więcej na: blueeconomy-iati.e-science.pl

Jacek Sadowski

Email: jsadowski@zut.edu.pl; tel. 914496660

Adres: K. Królewicza 4 71-550 Szczecin

blueeconomy-iati.e-science.pl

Publikacje

  • Panicz R., Keszka S., Rybczyk A., Zawal A. 2016. Molecular study of crucian carp – an invasive species in the lakes of the Leszno Lakeland. Acta Biologica. 23: 00-00.
  • Keszka S., Panicz R. 2016. Produkty rybołówstwa i akwakultury importowane do UE z Afryki. Trendy, gatunki, zagrożenia. Przemysł spożywczy. 70(12): 08-11. Abstrakt (PDF, 83 KB)
  • Nguyen T.T., Kempter J., Panicz R. 2016. Presence of Herpesvirus anguillae (AngHV1) DNA in the native ichthyofauna of north-western Poland, EJPAU 19(4), #06. Artykuł
  • Panicz R. 2016. Validation of reference genes for RT-qPCR analysis of growth hormone receptor and growth hormone expression in the tench (Tinca tinca) fed substituting poultry meal for fish meal. Aquaculture. 465: 179-188. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2016.09.013 Artykuł
  • Kempter J., Kiełpinski M., Panicz R., Keszka S. 2016. Microsatellite DNA-based genetic traceability of alfonsino (Beryx splendens Lowe, 1834) populations. Project CELFISH – Part 2. Acta Ichthyologica et Piscatoria.  46 (4): 287–291. DOI: 10.3750/AIP2016.46.4.02 Artykuł
  • Keszka S., Panicz R. 2016. RASFF – analiza najczęstszych zagrożeń ze strony produktów rybołówstwa i akwakultury w latach 2014-2016. Przemysł spożywczy. 70(8): 8-11. DOI 10.15199/65.2016.8.2 Abstrakt (PDF, 77 KB)
  • Panicz R., Keszka S. 2016. First occurrence of thinlip grey mullet, Liza ramada (risso, 1827) in the Odra River estuary (NW Poland) – genetic identification. Oceanologia. 58(3): 196-200. DOI: 10.1016/j.oceano.2016.02.001 Artykuł
  • Nguyen T.T., Kempter J., Panicz R. 2016. Monitoring of herpesvirus anguillae (AngHV-1) infections in the European eel in north-west Poland. Veterinary Medicine – Science and Practice. 72(9): 564-566.  DOI: 10.21521/mw.5560 Artykuł
  • Skuza L., Keszka S., Panicz R., Śmietana P. 2016. Molecular characterization of the noble crayfish (Astacus astacus L.) population form Pomeranian lakes (north-western Poland) based on mitochondrial DNA. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 417, 13. DOI: 10.1051/kmae/2015046 Artykuł

Projekty:

  • CERES „Climate change and European aquatic RESources w ramach programu Horyzont 2020 – współwykonawca projektu.

 
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook