IATI

Innowacyjne Centrum Analityczno-Wdrożeniowe Bioservice Zielonagospodarka

Informacja o centrum

Innowacyjne Centrum Analityczno-Wdrożeniowe Bioservice jest interdyscyplinarną grupą specjalistów pracujących na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. To nowoczesny ośrodek wsparcia dla przedsiębiorców, naukowców skupionych wokół B+R i wdrożeń w zakresie Biogospodarki, w którym:

 • umożliwia się transfer wiedzy naukowej do gospodarki,
 • zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i informacji naukowej z zakresu sektorów biogospodarki i informacji o zapotrzebowania na ofertę technologiczną przedsiębiorców w tym zakresie,
 • ułatwia kontakty naukowców i przedsiębiorców oraz zapewnia wsparcie w zakresie analiz efektywności przedsięwzięć innowacyjnych i możliwości ich komercjalizacji.

Propozycja współpracy

 1. badania rynku,
 2. analiza uwarunkowań rynkowych dla nowych produktów i usług,
 3. badanie oczekiwań nabywców w stosunku do nowych wyrobów i ich cen,
 4. określenie efektywności ekonomicznej produkcji nowych wyrobów, technologii,
 5. ocena możliwości komercjalizacji nowych rozwiązań,
 6. oceny efektywności, ryzyka przedsięwzięć gospodarczych,
 7. analizy powiązań klastrowych w obszarze biogospodarki,
 8. analizy ryzyka przedsięwzięć gospodarczych,
 9. analizy konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
 10. analizy potencjału rozwojowego przemysłu spożywczego i innych elementów agrobiznesu.

Więcej: bioservice-iati.e-science.pl

Koordynator – dr Arkadiusz Malkowski

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl

bioservice-iati.e-science.pl

Publikacje

 

 1. Malkowski A.,2016, Program rewitalizacji jako narządzie zarządzania obszarem peryferyjnym, Przedsiębiorczość I Zarządzanie Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486 Tom XVII | Zeszyt 2 | Część I,s. 223 -235 http://piz.san.edu.pl/index.php?id=163
 2. Malkowski A., 2016, Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions – a Case Study of West Pomeranian Voivodeship. w : ZESZYT NAUKOWY UNIWESYTETU SZCZECIŃSKIEGO. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE. GLOBALIZACJA. LIBERALIZACJA. ETYKA, nr 12. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. ISSN 2081-9579, s. 37-48 http://www.wzieu.pl/zn/wpe/12/WPE_12_tresc.pdf
 3. Malkowski A., 2016, Assessment of border region development based on the case study of the Lubusz Voivodeship, FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS SERIA OECONOMICA, Szczecin, ISSN http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/66/888.pdf

 

Opinie o innowacyjności:

 

 1. Malkowski A. Opinia o innowacyjności, COOL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Zleceniodawca FSNT NOT w Szczecinie, Szczecin 2016
 2. Malkowski A., Opinia o innowacyjości, DROG-MET. Zleceniodawca FSNT NOT w Szczecinie, Szczecin 2016
 3. Malkowski A., Opinia o innowacyjości, PAMET Hubert Paprocki. Zleceniodawca FSNT NOT w Szczecinie, Szczecin 2016
 4. Malkowski A., Opinia o innowacyjości, Okna Pankowski . Zleceniodawca FSNT NOT w Szczecinie, Szczecin 2016
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook