IATI

Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń Bezpieczeństwo

Centrum Kompetencji działa na Politechnice Wrocławskiej. Prowadzi prace naukowe, badawcze, a także podejmuje współpracę z przemysłem w zakresie:

  • badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń i systemów – pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych oraz badania odporności, objęte zakresem akredytacji AB Nr 167,
  • badań EMC w miejscu instalacji urządzeń,
  • pomiarów skuteczności ekranowania elektromagnetycznego,
  • pomiarów parametrów kabli koncentrycznych,
  • długo- i krótkookresowego monitorowania widma elektromagnetycznego,
  • pomiarów parametrów urządzeń radiowych, telekomunikacyjnych i telewizji kablowej,
  • pomiarów weryfikacyjnych parametrów generatorów narażeń impulsowych wykorzystywanych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto, zespół Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej prowadzi szkolenia i doradztwo techniczne w zakresie EMC.

Link do platform e-science: emc-iati.e-science.pl

Instytucja (lider)


dr inż. Zbigniew Jóskiewicz

Politechnika Wrocławska, Wyb. Wysiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Tel. +48713203641

e-mail: zbigniew.joskiewicz@pwr.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook