IATI

Technologie wspomagające obronność państwa i systemy bezpieczeństwa Bezpieczeństwo

Centrum Kompetencji – Technologie Wspomagające Obronność Państwa i Systemy Bezpieczeństwa wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI. Działa przy Katedrze Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. W jego działalność poza WSOWL zaangażowanych jest 8 jednostek organizacyjnych z 4 wiodących ośrodków akademickich. Partnerzy Centrum posiadają doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych dotyczących szeroko pojętych technologii wspomagających obronność państwa. Centrum         i instytucje współpracujące dysponują nowoczesną infrastrukturą badawczą pozwalającą prowadzić nowatorskie badania w obszarach zgodnych ze swoją specjalizacją naukową.

Kluczowe kompetencje Centrum obejmują:

 • ocenę i koszty cyklu życia systemów uzbrojenia;
 • systemy napraw uszkodzeń sprzętu bojowego;
 • możliwości wykorzystania bezzałogowych statków latających (BSL);
 • kształtowanie trwałości zmęczeniowej na bazie wyselekcjonowanego ustroju nośnego pojazdów osobowo-terenowych wysokiej mobilności;
 • identyfikację własności materiałów w balistyce końcowej;
 • oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu na różne obiekty geometryczne;
 • modelowanie numeryczne i matematyczne zjawisk szybkozmiennych;
 • próbę oceny tępych urazów organów ciała wynikających z oddziaływania fali uderzeniowej pocisku i elementów pochodnych;
 • zastosowanie materiałów kompozytowych do celów wojskowych;
 • budowę oraz eksploatację broni strzeleckiej i amunicji;
 • układy jezdne i komfort wojskowych pojazdów kołowych i gąsienicowych;
 • ochronę balistyczną pojazdów lekkich opancerzonych.

Centrum proponuje współpracę w następujących obszarach i projektach badawczych:

 • modelowanie deformacji nowoczesnych materiałów kompozytowych poddanych oddziaływaniu zjawisk szybkozmiennych;
 • sposoby zwiększenia efektywności pochłaniania i rozpraszania energii przez opancerzenie pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działań militarnych;
 • wielozadaniowy pojazd wysokiej mobilności do prowadzenia działań rozpoznawczych i prewencyjnych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa;
 • innowacyjne źródła zasilania systemów elektronicznych małej mocy wykorzystujące odzysk energii z użyciem materiałów Smart;
 • bezprzewodowy sieciowy system zintegrowanych sensorów w działaniach taktyczno-operacyjnych jako element systemu ISTAR współczesnego pola walki;
 • wielozadaniowy pojazd wojsk specjalnych.

Koordynator Centrum „Technologie Wspomagające Obronność Państwa i Systemy Bezpieczeństwa”

płk dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak

tel.: +48 261 658 246

e-mail: krzysztof.jamroziak@wso.wroc.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy