IATI

Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa Bezpieczeństwo

Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa

Centrum Kompetencji – Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI. Działa przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie i Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. W jego działalność poza AWL zaangażowanych jest 11 jednostek organizacyjnych z 6 wiodących ośrodków akademickich. Partnerzy Centrum posiadają doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz technologii wspomagających obronność państwa. Centrum i instytucje współpracujące dysponują nowoczesną infrastrukturą badawczą pozwalającą prowadzić nowatorskie badania w obszarach zgodnych ze swoją specjalizacją naukową.

Kluczowe kompetencje Centrum obejmują:

 • ocenę i koszty cyklu życia systemów uzbrojenia;
 • systemy napraw uszkodzeń sprzętu bojowego;
 • możliwości wykorzystania bezzałogowych statków latających (BSL);
 • kształtowanie trwałości zmęczeniowej na bazie wyselekcjonowanego ustroju nośnego pojazdów osobowo-terenowych wysokiej mobilności;
 • identyfikację własności materiałów w balistyce końcowej;
 • oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu na różne obiekty geometryczne;
 • modelowanie numeryczne i matematyczne zjawisk szybkozmiennych;
 • zastosowanie materiałów kompozytowych do celów wojskowych;
 • budowę oraz eksploatację broni strzeleckiej i amunicji;
 • układy jezdne i komfort wojskowych pojazdów kołowych i gąsienicowych;
 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne;
 • bezpieczeństwo militarne;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • bezpieczeństwo techniczne i chemiczne;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo transgraniczne.

Centrum proponuje współpracę w następujących obszarach i projektach badawczych:

 • modelowanie deformacji nowoczesnych materiałów kompozytowych poddanych oddziaływaniu zjawisk szybkozmiennych;
 • sposoby zwiększenia efektywności pochłaniania i rozpraszania energii przez opancerzenie pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działań militarnych;
 • innowacyjne źródła zasilania systemów elektronicznych małej mocy wykorzystujące odzysk energii z użyciem materiałów Smart;
 • bezprzewodowy sieciowy system zintegrowanych sensorów w działaniach taktyczno-operacyjnych jako element systemu ISTAR współczesnego pola walki;
 • planowanie cywilne (bezpieczeństwa);
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • monitorowanie obiektów i terenu w celu wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem;
 • monitorowanie i identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli, zjawisk przestępczości zorganizowanej i terroryzmu;
 • administracja zespolona w sytuacjach kryzysowych;
 • infrastruktura podstawowych gałęzi transportu w sytuacjach kryzysowych – wykorzystanie wojskowych konstrukcji drogowych i mostowych;
 • obrona przed zagrożeniami masowymi;
 • azotan amonu – materiał wysokoenergetyczny;
 • wsparcie procesu dowodzenia, kierowania i zarządzania.

Link do platformy e-science: safesociety-iati.e-science.pl

Dane adresowe:
Koordynator Centrum „Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa”
dr hab. inż. Witalis Pellowski
tel.: +48 261 658 550
e-mail: witalis.pellowski@awl.edu.pl

Adres korespondencyjny:

dr hab. inż. Witalis Pellowski
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Centrum „Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa”
Czajkowskiego 109
51 – 150 Wrocław
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook