IATI

Centrum Bezpieczeństwa Procesów Bezpieczeństwo

Centrum Bezpieczeństwa Procesów działa przy Politechnice Częstochowskiej. W skład centrum wchodzą zarówno jednostki naukowo-badawcze, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.

Centrum Bezpieczeństwa Procesów posiada bazę osobowa i narzędziową, która stale jest uzupełniana i poszerzana, co zwiększa kompetencje Centrum.

Wśród osób będących członkami centrum Bezpieczeństwa Procesów znajdują się między innymi specjaliści z zakresu inżynierii produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy, eksploatacji maszyn, technologii i produkcji. Skład osobowy zapewnia możliwość prowadzenia prac nad tworzeniem nowoczesnych linii technologicznych, planowania procesów z zakresu nowoczesnych materiałów inżynierskich przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracy. Ważnym aspektem jest fakt, że większość prac opiera swoje działanie o planowanie w zakresie lean management, również w oparciu o stosowane w Europie normy Systemów Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Prócz bogatego potencjału intelektualnego partnerzy posiadają potencjał narzędziowy w postaci specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Koordynator/Kierownik:

Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz,

e-mail: ulewicz@zim.pcz.pl

tel. 601 541 609

Osoba do kontaktów:

Dr inż. Dorota Klimecka-Tatar,

e-mail: klimt@wip.pcz.pl

tel. 34 3250 399

 

  1. Ulewicz R., Żywiołek J., BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY  – OTOCZENIE – monografia,  Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji,  Częstochowa 2016
  2. Klimecka-Tatar D.,Pacana A, Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych  – monografia, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji,  Częstochowa 2016
  3. Ulewicz R., Klimecka-Tatar D, Mazur M, Niciejewska M, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji,  Częstochowa 2015
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook