IATI

Bezpieczeństwo pożarowe i chemiczne Bezpieczeństwo

Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Pożarowe i Chemiczne jest koordynowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Centrum działa w obszarze tematycznym Bezpieczeństwo w ramach Instytutu Autostrada Innowacji i Technologii (IATI).

Kluczowe kompetencje obejmują:

 • bezpieczeństwo pożarowe budynków i budowli,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe i zabezpieczenia przed wybuchem,
 • bezpieczeństwo technologiczne i skutki awarii przemysłowych,
 • ratownictwo techniczne i chemiczne.

Centrum dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą naukową reprezentującą interdyscyplinarny obszar inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, specjalizującą się w zagadnieniach obejmujących zagrożenia pożarowe, wybuchowe, chemiczne i środowiskowe.

Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Pożarowe i Chemiczne jest otwarte na współpracę w celu doskonalenia innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

www.sgsp.edu.pl

 

Koordynator/Kierownik Centrum Kompetencji

Dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

 1. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

e-mail: erudnik@sgsp.edu.pl

tel. +48-22 -5617613

 

Iwona Rzeźnicka (sekretariat)

e-mail: irzeznicka@sgsp.edu.pl

Tel. +48-22 -5617698

 

Projekty

 1. Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych.
 2. Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy.
 3. Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych.
 4. Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej.
 5. Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 6. Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast.
 7. MOBNET – Mobile Network for people’s location in natural and man-made disasters – Galileo project, program Horizon 2020.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook