IATI

Fire and chemical safety competence center Bezpieczeństwo

The Competence Center Fire and Chemical Safety was established within the Institute of Highway Technology and Innovation (IATI) on the initiative of The Main School of Fire Service in Warsaw. Research area includes thematic area: “Safety”.

The key competences provided by the Competence Center encompass:

 • fire safety of buildings
 • fire and explosion protection systems
 • technology safety and effects of industrial accidents
 • technical and chemical rescue.

The Competence Center   has highly qualified and experienced staff in interdisciplinary area of fire safety engineering.

Competence Center Fire and Chemical Safety is focused on a cooperation within the projects oriented towards development of innovative solutions and new technologies in the field of fire protection, civil protection and protection of the environment

Head of the Centre:

Prof. Ewa Rudnik, D.Sc. Eng.

Faculty of Fire Engineering

The Main School of Fire Service

Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

Poland

e-mail: erudnik@sgsp.edu.pl

tel. +48-22 -5617613

www.sgsp.edu.pl

(Polski) Projekty

 1. Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych.
 2. Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy.
 3. Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych.
 4. Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej.
 5. Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 6. Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast.
 7. MOBNET – Mobile Network for people’s location in natural and man-made disasters – Galileo project, program Horizon 2020.
Only for logged users

Partners

Facebook