IATI

Laboratorium Nanotechnologii Sonochemicznych Nanoprocesy i nanoprodukty

Laboratorium Technologii Sonochemicznych (LabSoN), będące jednym z Centrów Kompetencji wchodzących w skład Autostrady Technologii i Innowacji (IATI), jest zainteresowane możliwością współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami w obszarze badawczym związanym z wykorzystaniem ultradźwięków w nanotechnologii.

Obszary zainteresowań badawczych:
– rozwój nowych, efektywnych i ekologicznych nanotechnologii;
– zastosowanie ultradźwięków w nanotechnologii;
– budowa i badania nowych typów reaktorów sonochemicznych;
– badania hybrydowych nanomateriałów funkcjonalnych na bazie węgla i ferroelektryków;
– badania sensorów gazu.

Członkowie Konsorcjum:

   Politechnika Śląska w Gliwicach,
   WASKO S.A,
   VIGO System S.A.,
   Intersonic S.C.,
   Uniwersytet Śląski,
   Politechnika Wrocławska.

Członkowie Konsorcjum LabSoN posiadają wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w nanotechnologii, elektronice, fizyce ciała stałego, sonochemii oraz akustyce.

Laboratorium Technologii Sonochemicznych

Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice, Polska

Tel. +48 666357124, +48326034156

 

e-mail: Marian.Nowak@polsl.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook