IATI

Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych Fotonika

Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych to inicjatywa podjęta w ramach Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI) przez koordynatora CK – Politechnikę Białostocką wraz z partnerami. Kluczowe kompetencje CK zbudowane w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych obejmują:

 • Projektowanie i wytwarzanie światłowodów domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich ze szkieł krzemionkowych oraz wieloskładnikowych oraz polimerów domieszkowanych barwnikami organicznymi i lantanowcami, – Wieże do wytwarzania światłowodów wyposażone w piece (1. temp. max. 1500 oC – szkła wieloskładnikowe, 2. temp. max. 2200oC – szkło krzemionkowe) oraz układ do nanoszenia pokryć polimerowych fotoutwardzalnych (UV) umieszczonych w komorach ochronnych o klasie czystości 100. Wieża do wyciągania światłowodów polimerowych.
 • Projektowanie i wytwarzanie preform światłowodowych metodą osadzania z fazy gazowej (ang. Modified Chemical Vapour Deposition).- Preformy domieszkowane oraz ko-domieszkowanych lantanowcami za pomocą metod „Solution doping” oraz „Chelate Doping System”.
 • Projektowanie i wytwarzanie szkieł optycznych domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich – zestaw pieców o kontrolowanej atmosferze, komora ochronna z piecem próżniowym do syntezy szkieł w warunkach beztlenowych i bezwodnych.
 • Projektowanie i wytwarzanie szkieł nieorganicznych i organicznych oraz materiałów szklano-ceramicznych domieszkowanych jonami lantanowców i/lub metali przejściowych do zastosowań w fotonice – metoda wysokotemperaturowego topienia oraz niskotemperaturowa zol-żel.
 • Projektowanie i konstrukcje laserów światłowodowych, sensorów optoelektronicznych, szerokopasmowych źródeł światłowodowych i ich zastosowania w medycynie. W tym badania zmian nowotworowych tkanek ludzkich z wykorzystaniem zjawiska autofluorescencji.
 • Projektowanie i wytwarzanie złożonych struktur cienkowarstwowych – napylarki próżniowe wyposażone w oddzielne komory  naparowania materiałów nieorganicznych i organicznych. Odparowanie termiczne oraz metodą RF.
 • Zaawansowane techniki charakteryzacji materiałów optycznych – badania struktury materiałów – FTIR, MIR, XRD, Raman.

 

Partnerzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • BIT S.A. Białystok
 • OptoRs z.o.o. Białystok

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Dominik Dorosz

e-mail: ddorosz@agh.edu.pl

tel. +48 603 25 77 34
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook