IATI

First meeting of the Science and Industry Council on 29 September 2014

_DSC7292_

29 września 2014 roku w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Cele spotkania:

 • wybór Przewodniczącego Rady Naukowo-Przemysłowej – w głosowaniu funkcję tę powierzono Panu Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Więckowskiemu, Rektorowi Politechniki Wrocławskiej;
 • przedstawienie idei działania Konsorcjum IATI,
 • omówienie roli i sposobu funkcjonowania Rady Naukowo-Przemysłowej,
 • prezentacja zasad tworzenia i działania Centrów Kompetencji,
 • omówienie zasad i procedur przyjmowania nowych parterów.

Zaprezentowane zostały narzędzia promocji Konsorcjum IATI (strona www, udział w targach branżowych, seminariach i kongresach).

 

Bardzo ważnym punktem spotkania było powołanie dwóch pierwszych Centrów Kompetencji:

1. „Woda i Środowisko” w Obszarze Tematycznym „Środowisko” – zgłoszone i zaprezentowane przez p. Zdzisława Olejczyka, Prezesa MPWiK we Wrocławiu,

2. „Technologie przyjaznego środowisku transportu wodnego” w OT 10 „Zielona gospodarka” –  zgłoszone i zaprezentowane przez p. Prof. Zbigniewa Burciu z Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Rada Naukowo-Przemysłowa pozytywnie zaopiniowała wnioski o rozszerzenie grona Parterów Konsorcjum IATI. Po spełnieniu warunków formalnych do grona Parterów dołączą:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Telewizja Polska SA,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Grupa LOTOS SA.

Partners

Facebook