IATI

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest publiczną uczelnią wojskowo-cywilną mającą osobowość prawną. Istotą posłannictwa AWL jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć Rzeczypospolitej Polskiej swoją wiedzą zarówno w obszarach wojskowych, jak i cywilnych.

Obecnie w Uczelni kształci się około 3000 studentów wojskowych i cywilnych na dwóch wydziałach: Nauk o Bezpieczeństwie i Zarządzania oraz w Instytucie Dowodzenia. Każdego roku w AWL naukę rozpoczyna około 1 000 nowych studentów. Mają oni możliwość kształcenia się na studiach I i II stopnia na kierunkach „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Inżynieria Bezpieczeństwa”, „Zarządzanie” oraz „Dowodzenie”. Do wyboru są specjalności: „Bezpieczeństwo Lokalne”, „Zarządzanie Kryzysowe”, „Inżynieria Bezpieczeństwa Technicznego”, „Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego”, „Zarządzanie Kryzysowe”, „Zarządzanie Organizacją”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, „Zarządzanie Logistyką” i „Zarządzanie Kadrami”.  AWL posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora na dwóch wydziałach Uczelni w obszarze nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie.

Prowadzone badania naukowe są zbieżne ze specjalizacją naukową AWL i należą do wiodących w kraju i zagranicą. Szczególny nacisk położony jest na nauki o bezpieczeństwie, nauk o obronności oraz nauki techniczne dotyczące rozwoju technologii na rzecz bezpieczeństwa państwa. Dowodem tego są liczne publikacje w znaczących czasopismach naukowych oraz uzyskane nagrody.

Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Obejmuje ona zarówno realizację wspólnych programów badawczych, jak również wymianę studentów. AWL podejmuje także współpracę z przemysłem. Podpisywane są umowy z firmami prywatnymi i państwowymi, prowadzącymi działalność na rzecz Sił Zbrojnych RP. Prace te mają charakter naukowy, badawczy, rozwojowy, usługowy i ekspercki. Nasze wysiłki zmierzają do podniesienia poziomu upowszechniania i wdrażania wyników badań w szczególności w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki aktywnie uczestniczy w konsorcjach, których celem jest rozwój technologii podwójnego przeznaczenia, realizacja wspólnych projektów, wymiana informacji i doświadczeń oraz koordynacja i konsolidacja wysiłków przedstawicieli ośrodków naukowych i przemysłowych w obszarze rozwoju szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa.

Strona www https://www.awl.edu.pl
E-mail
Adres Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook