IATI

V edycja bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się 22 Maja w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków oraz 23 Maja w FORUM Przestrzenie – ul. Marii Konopnickiej 28, 30-302 Kraków

Konferencja organizowana jest w ramach Kongresu Impact’19.

 

    

Udział w konferencji jest bezpłatny. Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a zgłoszone referaty będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych.

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowy i  marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży. Rozwój  i  wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum UE (plany utworzenia nowej instytucji UE –  Europejskiej Rady ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inetleigentne specjalizacje oraz opracowywana jest Biała Księga Innowacji). W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, które w znacznym stopniu tworzone są przez młodych pracowników nauki i studentów.

Przewidujemy sesje referatowe (7 minut) oraz posterowe – poster elektroniczny (2 Slajdy PP)

 

Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Obszary tematyczne:

  • Nowe technologie informatyczne (ICT)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie

Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (200 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) proszę zgłaszać za pomocą formularza do 6 maja 2019 roku.

 

 REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

PROGRAM

Partnerzy

Facebook