IATI

Konferencje w miesiącu: styczeń 2016

6th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych trendów związanych z wykorzystaniem materiałów polimerowych w ochronie środowiska oraz nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania i użytkowania związków wielkocząsteczkowych z uwzględnieniem aspektów ekologii i ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócona będzie na zagadnienia elektroprzędzenia polimerów. Tematyka … Czytaj dalej

POLYMAT2016

Konferencja jest organizowana pod auspicjami Europejskiej Federacji Polimerów (EPF), we współpracy z Komitetem Chemii Polskiej Akademii Nauk, Oddziałami Gliwickim i Opolskim Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz ze Specjalistycznym Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Spotkanie stanowi kontynuację … Czytaj dalej

Partnerzy

Facebook