IATI

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Misja

Misją Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest dostarczanie rozwiązań korzystanych dla środowiska i gospodarki, zapewniających dobrostan społeczeństwu.

Wizja

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest innowacyjnym i samodzielnym biznesowo twórcą i dostawcą atrakcyjnych, efektywnych rozwiązań istotnie ograniczających presję lub pozytywnie oddziałujących na środowisko.

Cel strategiczny

Celem strategicznym Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest inicjowanie działań dla zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska w aspekcie rozwoju gospodarczego i społecznego w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz europejskim przez prowadzenie działań naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników.

Oferta badawcza

Badawcza działalność IETU prowadzona jest na następujących polach:

 • Gospodarka odpadami i zasobami
 • Przekształcenie środowiska zurbanizowanego
 • Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
 • Remediacja środowiska
 • Mikrobiologia środowiska

Oferta usługowa

Usługowa działalność IETU prowadzona jest na następujących polach:

 • Gospodarka odpadami i zasobami
 • Przekształcenie środowiska zurbanizowanego
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia terenu
 • Remediacja środowiska
 • Mikrobiologia środowiska
 • Ochrona powietrza
 • Centralne Laboratorium IETU
 • Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU

Nasza historia

W 1972 roku, na bazie Katowickiego Oddziału Instytutu Gospodarki Wodnej, utworzono z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Centrum Ochrony Środowiska. Do 1991 roku Centrum Ochrony Środowiska działało jako katowicki oddział podlegającego ministrowi ds. środowiska Instytutu Kształtowania Środowiska, a następnie Instytutu Ochrony Środowiska. W 1992 roku katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska stał się samodzielną jednostką, pod nazwą Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.Wraz z rozwojem w Polsce ochrony środowiska, naukowo-badawczy profil IETU zmieniał się od problematyki ochrony wód powierzchniowych, technologii oczyszczania wód i ścieków, ochrony atmosfery oraz gospodarki komunalnej, w kierunku kompleksowej, systemowej, zintegrowanej ochrony i kształtowania środowiska.Naukowe kompetencje IETU, doświadczenie i umiejętności organizacyjne oraz dostępność usług informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwiły w ostatnich trzech latach współpracę naukowo-badawczą oraz wymianę wiedzy z ponad 200 jednostkami zaangażowanymi w realizację wspólnych projektów krajowych i międzynarodowych.

Strona www www.ietu.pl
E-mail ietu@ietu.katowice.pl
Adres ul. Kossutha 6

40-844 Katowice
Telefon +48 32 254-17-17
Fax +48 32 254-60-31

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook