IATI

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu to Firma z ponad 140 letnią tradycją. Proces uzdatniania wody przebiega w dwóch Zakładach Produkcji Wody: „Mokry Dwór” i „Na Grobli”. Ścieki natomiast trafiają do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne w branży
Chcąc zapewnić mieszkańcom wodę wysokiej jakości, przy jednoczesnym dbaniu o ekonomię i środowisko, Firma stale poszukuje nowych rozwiązań w zakresie procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Wyzwaniem jest także utrzymanie oraz stopniowa wymiana prawie 2 tys. km sieci wodociągowej oraz 1,5 tys. km sieci kanalizacyjnej.
W Firmie wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 18001, a proces ciągłego doskonalenia oparty jest o Model EFQM. Decyzje Zarządu podejmowane są przy wsparciu Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą czołowi pracownicy naukowi wrocławskich uczelni wyższych oraz przy udziale Rady Programowej, w której uczestniczą wiceprezydenci miasta Wrocławia oraz dyrektorzy kluczowych departamentów Urzędu Miejskiego.
Zaplecze badawczo-rozwojowe stanowi wysoko wykwalifikowana kadra Centrum Nowych Technologii. Dodatkowym atutem są dwie unikatowe stacje badawcze.

Strona www www.mpwik.wroclaw.pl
E-mail centrum@mpwik.wroc.pl
Adres Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook