IATI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku  (PWiK Sp. z o.o.) jest dumne ze swojej wieloletniej tradycji. Początki przedsiębiorstwa sięgają 1967 roku.
W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie na wodę związane z rozwojem przemysłu węglowego konieczne było stworzenie sprawnego systemu wodociągowego na terenie całego miasta Rybnik. W początkach istnienia przedsiębiorstwo stanowiło zakład zarządzany przez miasto Rybnik. Od roku 2000 rybnickie wodociągi funkcjonują jako spółka prawa handlowego. Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie miasta Rybnik oraz gmin Gaszowice i Jejkowice. Na obszarze swojej działalności PWiK Sp. z o.o. użytkuje 1143 km sieci wodociągowej oraz 856 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków działalność spółki koncentruje się na projektowaniu, budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych usługach związanych z branżą wod-kan. Od roku 2011 w spółce funkcjonuje Sekcja Badań i Rozwoju. W przedsiębiorstwie wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty o następujące standardy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje wiele aspektów działalności spółki, skupiając się na zadowoleniu klientów i pracowników jak również na ochronie środowiska naturalnego. PWiK Sp. z o.o. jest jednym z liderów innowacyjnego rozwoju w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Buduje swoją przewagę konkurencyjną wdrażając innowacje procesowe i produktowe, które są wynikiem własnych projektów badawczo-rozwojowych. Poszukuje również partnerów dla przyszłej współpracy nad kolejnymi wdrożeniami innowacji powstałych na bazie własnych doświadczeń badawczych i wdrożeniowych.
PWiK – zamierzenia B+R:
współpraca w celu wzajemnej wymiany doświadczeń z zakresu wykorzystania zasobów wody pitnej, ochrony globalnych zasobów wody, zrównoważonej dystrybucji w celu eliminacji istniejących niedoborów wody.
PWiK – partnerzy B+R: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i  Politechnika Śląska w Gliwicach.
PWiK – projekty B+R:
System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik, 2005-2007, wartość umowy: 734 965 wartość dofinansowania: 326 000 , instytucja finansująca: Program operacyjny SPO WKP,
Zwiększenie redukcji biogenów poprzez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik -Orzepowice, 2009-2012, wartość umowy: 1 mln 734 tys. zł wartość dofinansowania: 540 tys. zł, instytucja finansująca: MNiSzW / NCBiR,
Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki, 2009-2011, wartość umowy: 1 mln 205 tys. zł ,wartość dofinansowania: 487 tys. zł instytucja finansująca: Program operacyjny PO IG,
Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku, 2009-2012, wartość umowy: 3 mln 177 tys. zł ,wartość dofinansowania: 1 mln 215 tys. zł, instytucja finansująca: Program operacyjny PO IG.

Strona www www.pwik-rybnik.pl
E-mail pwik@pwik-rybnik.pl
Adres PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. POD LASEM 62, 44-210 RYBNIK,
WWW.PWIK-RYBNIK.PL, PWIK@PWIK-RYBNIK.PL
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook