IATI

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  w Szczawnie-Zdroju jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska. Działa w formule „not for profit” koncentrując się na zadaniach wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Agencję utworzono w 1991 roku w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Misją DARR S.A. jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości i przystosowanie struktur otoczenia biznesu do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Celem Agencji jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu i dostosowanie ich oferty do wymagań rynku europejskiego w szczególności poprzez:

  • popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych,
  • zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego i konsultingowego uwzględniającego przewidywany rozwój ich przedsiębiorstw,
  • wykształcenie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych,
  • zapewnienie łatwej dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców, w warunkach rynkowej konkurencji,
  • zagwarantowanie dobrego kształcenia młodzieży i dorosłych pragnących uzyskać przekwalifikowanie albo dodatkowe umiejętności cenione na rynku pracy.

 

Jako instytucja wsparcia regionalnego DARR SA posiada wysokie kompetencje i umiejętności w zakresie udostępniania finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze źródeł europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych.

Od 2009 DARR SA zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park. Podstawowym celem działania T-Parku jest tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych, firm wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital.

Strona www www.darr.pl
E-mail darr@darr.pl
Adres ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
Telefon (74) 648 04 00
Fax (74) 648 04 17

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook