IATI

Instytut Technologii Paliw i Energii

Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE; poprzednio Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) w Zabrzu działa na podstawie Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.96.618). Instytut został utworzony w 1955 r., a organem nadzorującym jest Minister Aktywów Państwowych.

Misją Instytutu jest osiągnięcie pozycji wiodącej jednostki naukowo–badawczej wspomagającej sektory wytwarzania energii, produkcji przemysłowej oraz ogrzewnictwa indywidualnego we wdrażaniu technologii prowadzących do zmniejszania śladu węglowego oferowanych produktów i usług.

Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

 

W ITPE prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw stałych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach spalania, zgazowania i pirolizy. Działalność ITPE obejmuje:

  • Zaawansowane technologie wykorzystania paliw stałych dla produkcji energii elektrycznej, ciepła/chłodu i chemikaliów, w procesie transformacji energetycznej gospodarki.
  • Przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne wykorzystujące naturalne i przetworzone paliwa stałe.
  • Gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Surowce i materiały dla nowoczesnego przemysłu i energetyki.
  • Magazynowanie energii z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych.
  • Efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwo produktów węglopochodnych.

Wszystkie badania prowadzone w obszarach badawczych kładą silny nacisk na zagadnienia ochrony środowiska, a w szczególności na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych i gazów cieplarnianych.

Profesjonalizm oraz silną pozycję ITPE potwierdza współpraca z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, dla których wykonano dotychczas ponad 5500 prac. W Instytucie zrealizowano również ponad 150 projektów zagranicznych.

Instytut zatrudnia obecnie 120 osób.

Strona www www.ichpw.pl
E-mail office@itpe.pl
Adres ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze
Telefon +48 32 271 00 41
Fax +48 32 271 08 09

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook