IATI

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu to instytut badawczy utworzony w 1955 roku, pod nadzorem Ministra Gospodarki. Misją IChPW jest dostarczanie innowacyjnej wiedzy
z zakresu karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów, umożliwiającej efektywne użytkowanie paliw kopalnych i alternatywnych. Tematyka badań prowadzonych
w Instytucie bazuje na aktualnych oraz perspektywicznych potrzebach branż energetycznych, ciepłowniczych, koksowniczych i gospodarki odpadami i jest ściśle powiązana z zagadnieniami ochrony środowiska. Instytut posiada kategorię naukową A i obecnie zatrudnia 185 osób.

W ramach Instytutu działa Centrum Czystych Technologii Węglowych będące wiodącym
w UE
ośrodkiem innowacyjnych badań ukierunkowanych na czyste przetwórstwo węgla.

Zakres aktualnych merytorycznych kompetencji i rynkowej aktywności IChPW jest podzielony na pięć podstawowych, kluczowych dla Polski, obszarów badawczych:

  • Termochemiczna konwersja paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego – w tym paliwa odnawialne dla energetyki, piroliza i zgazowanie węgla i biomasy, oksyspalanie
    i nowoczesne upłynnianie węgla.
  • Racjonalne ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne wykorzystujące węgiel i biomasę – w tym ograniczenie niskiej emisji z gospodarstwa domowych poprzez rozwój konstrukcji kotłów małej mocy i opracowywanie kwalifikowanych i niskoemisyjnych paliw.
  • Procesy termicznego odzysku odpadów i wykorzystania stałych paliw wtórnych – w tym kompaktowanie odpadów, pirolityczna konwersja i zgazowanie odpadów, w tym osadów ściekowych.
  • Perspektywiczne procesy pozyskiwania energii z paliw kopalnych – w tym rozwój spalania
    i zgazowania paliw w tlenkowej pętli chemicznej, badania nad procesem „calcium looping”, fotokatalityczny rozkład wody do produkcji wodoru.
  • Efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przerób węglopochodnych – w tym technologie przygotowania wsadu węglowego, rozwój technik ochrony środowiska w koksownictwie, alternatywne systemy koksowania węgla.

Prace Instytutu obejmują także rozwój nisko- i zeroemisyjnych metod pozyskiwania energii obejmujący technologie CCT (Clean Coal Technology), CCS i CCU (Carbon Capture & Storage i Carbon Capture & Utilization) oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Profesjonalizm oraz silną pozycję Instytutu potwierdza współpraca z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Instytut jest udziałowcem grupy CC Poland Plus, funkcjonującej w ramach grupy KIC InnoEnergy. IChPW jest członkiem Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Technologicznego, Sieci ENVITECH-Net – Technologia Ochrony Środowiska oraz wielu Platform Technologicznych. Instytut współpracuje z Narodowym Laboratorium Technologii Energetycznych Amerykańskiego Departamentu Energii (DOE/NETL) i jest pomysłodawcą i założycielem sieci „LABIOMEN”. Prowadzi także nadzór merytoryczny nad działalnością 111 i 144 Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wysoką jakość oferowanych przez IChPW usług potwierdzają liczne certyfikaty oraz nagrody m.in. Certyfikat Sytemu Zarządzania Jakością nr 2008/4/2013 łącznie
z Certyfikatem IQNet Nr PL – 2008/4/2013, Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 081, Certyfikat Akredytacji Organizatora Badań Biegłości nr PT 004. W 2014 roku IChPW został nagrodzony m.in. w Programie Najwyższa Jakość Quality International 2014,  Marką Śląskie 2014  oraz Diamentem Miesięcznika Forbes 2014.

Strona www www.ichpw.pl
E-mail office@ichpw.pl
Adres ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze
Telefon +48 32 271 00 41
Fax +48 32 271 08 09

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook