IATI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Instytut Metali Nieżelaznych jest głównym ośrodkiem badawczo rozwojowym polskiego przemysłu metali nieżelaznych, którego załoga liczy 500 pracowników i który od 60 lat prowadzi kompleksowa działalność dla przemysłu w następujących obszarach:
– przeróbka rud, surowców mineralnych i wtórnych
– piro- i hydrometalurgia,
– ochrona środowiska,
– przetwórstwo metali,
– iinżynieria materiałowa – nowe materiały,
– chemiczne źródła prądu
– chemia analityczna
Prace badawczo rozwojowe prowadzone przez Instytut maja głównie charakter aplikacyjny, co umożliwia bezpośrednie wdrażanie ich wyników zarówno w branży metali nieżelaznych jak też w innych branżach wykorzystujących wyroby z metali nieżelaznych.
Silną stronę Instytutu stanowi jego innowacyjna działalność. Patenty uzyskane przez IMN dotyczą wszystkich obszarów jego działalności, od przeróbki rud do przetwórstwa wszystkich metali nieżelaznych a także ochrony środowiska , automatyki i nowych materiałów. Najbardziej znaczące osiągnięcia Instytutu to między innymi: nowe maszyny flotacyjne, intensyfikacja procesu produkcji miedzi i ołowiu, technologie odzysku metali towarzyszących, opracowanie nowych stopów cynku do cynkowania, nowe lutowia, materiały na materiały na styki elektryczne, materiały amorficzne i nanokrystaliczne.

Strona www www.imn.gliwice.pl
E-mail
Adres Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook