IATI

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Instytut Spawalnictwa jest jednostką badawczo-rozwojową (kategoria A), która pełni rolę Polskiego Centrum Spawalnictwa. Został założony w 1945 roku. Prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe, ekspertyzy, doradztwo, nadzór, usługi, szkolenia, certyfikację, atestację i inne według wymagań klienta w zakresie technik spawania, zgrzewania, lutospawania i lutozgrzewania, cięcia oraz technik pokrewnych. Ma wdrożony system zarządzania jakością, certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Potencjał naukowo-badawczy oraz międzynarodowe i krajowe: certyfikaty, autoryzacje i uprawnienia uzyskane w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF), Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (IIW) oraz w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), umożliwiają Instytutowi partnerską współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz z ok. 7000 podmiotów gospodarczych z ponad 100 branż przemysłowych, które wykorzystują techniki spawalnicze.

Instytut Spawalnictwa jest akredytowany przez PCA jako jednostka certyfikująca materiały spawalnicze, personel spawalniczy i systemy zarządzania jakością. Ponadto Instytut Spawalnictwa został autoryzowany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i od 1 maja 2004 r. jest notyfikowany w Unii Europejskiej jako jednostka działająca w sferze badania i certyfikowania wyrobów, systemów oraz personelu, świadcząc usługi dla potrzeb oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych.

Zatrudnia ponad 160 osób, w tym ponad 70 pracowników zaangażowanych jest w prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Do chwili obecnej pracownicy Instytutu Spawalnictwa uczestniczyli w realizacji kilkudziesięciu projektów międzynarodowych i krajowych.

Współpraca Instytutu Spawalnictwa z przemysłem polega m.in. na przygotowaniu do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Działalność ta jako podstawowy sposób transferu innowacji z nauki do przemysłu jest postrzegana w Instytucie Spawalnictwa jako jeden z najważniejszych celów strategicznych.

Instytut Spawalnictwa jest również wiodącą w Polsce placówką w szkoleniu kadr dla potrzeb spawalnictwa. W zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń według międzynarodowych zasad współpracuje z Europejską Federacją Spawalniczą i Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa, podobnie jak tego typu instytucje z innych krajów Unii Europejskiej. Do chwili obecnej w Instytucie dyplomy Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera, Technologa, Mistrza i Instruktora, a więc osób które decydują o stanie technologii spawania w przedsiębiorstwie, uzyskało ponad 4000 osób.

 

Strona www www.is.gliwice.pl
E-mail
Adres Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook