IATI

AKADEMIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

Uniwersytet OEES to pionierski projekt ruchu Open Eyes Economy, który powstaje po to, aby aktywnie włączać młode pokolenie w działania związane z projektowaniem świata opartego na wartościach pozaekonomicznych i kształtować młodych liderów odpowiedzialnej zmiany.

Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju to jego pilotażowy prolog, którego celem jest wzrost świadomości i zaangażowania społecznego wśród młodzieży w zakresie zrównoważono rozwoju i ekonomii wartości, której rozwój jest misją przyświecającą wszystkim działaniom OEES. W obliczu kryzysu klimatycznego chcemy wzmacniać edukację i uświadamianie młodych osób w kierunku podejmowania odpowiedzialnych i świadomych wyborów, co w rezultacie sprawi, że młodzi liderzy będą lepiej przygotowani się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym oraz społeczeństwie demokratycznym.

Model edukacyjny Akademii oparty jest o unikalny, stworzony w międzynarodowym Partnerstwie przewodnik „Jak edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Rezultatem prac międzynarodowego zespołu ekspertów i nauczycieli akademickich jest przeanalizowanie wyzwań edukacji klimatycznej i identyfikacja efektywnych, angażujących i innowacyjnych form edukacji młodzieży w tym zakresie.  W ramach akademii uczestnicy projektu wezmą udział w wartościowych spotkaniach z praktykami i teoretykami, a także przygotują swój własny projekty, poznają kluczowe postawy  i umiejętności społeczne, kompetencje potrzebne do zrozumienia problemów: m.in. krytyczne myślenie, kreatywność, współpracę, świadomość.

Więcej informacji na stronie: https://young.oees.pl/uniwersytetoees/

Partnerzy

Facebook