IATI

Czwartkowe Forum SGH / 11 kwietnia 2024 r. godz. 14:00

Szanowni Państwo,

11 kwietnia br. o godz. 14:00 w Studio SGH w ramach tegorocznych prac Grupy roboczej ds. SOU, odbędzie się Czwartkowe Forum SGH „Należyta staranność w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej”. Rozmowa będzie transmitowana na kanale YT SGH i potrwa około 45 minut. Spotkanie będzie oczywiście dostępne również po zakończeniu transmisji. Poruszona tematyka będzie przyczynkiem do czerwcowego webinarium Grupy roboczej na temat należytej staranności.

Link do transmisji live ze spotkania:
https://www.youtube.com/watch?v=iG6WWWV_JrQ

Należyta staranność jest procesem, który przedsiębiorstwa powinny przeprowadzać w celu identyfikacji, zapobiegania, łagodzenia i rozliczania negatywnych skutków, jakie mogą powstawać w wyniku prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności także w ich łańcuchach dostaw oraz innych relacjach biznesowych. Procedury należytej staranności powinny być wspierane przez wysiłki przedsiębiorstw mające na celu włączanie zagadnień odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej do polityk i systemów zarządzania przedsiębiorstwa w celu reagowania na faktyczne i potencjalne negatywne skutki. W 2018 r. OECD wydała Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej. Stanowią one praktyczne wsparcie dla przedsiębiorstw we wdrażaniu międzynarodowego standardu odpowiedzialnego biznesu, jakim są Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (edycja 2023), gdyż zawierają wyjaśnienia, wskazówki i przykłady ilustrujące należytą staranność. Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

* czym jest należyta staranność i dlaczego ma znaczenie dla przedsiębiorstw?
* z jakimi regulacjami powiązane jest pojęcie należytej staranności?
* jakie kroki powinny zainicjować przedsiębiorstwa, aby wdrożyć procedury należytej staranności?

W spotkaniu udział wezmą:
* dr Jacqueline Kacprzak, Radca w Wydziale Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. RBC, MFiPR,
* Dominik Szostak, Naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. RBC, MFiPR,

Rozmowę poprowadzi Piotr Glen, kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH.

Partnerzy

Facebook