IATI

Staż – Kierunek ORLEN

Do 21 kwietnia trwa rekrutacja na staż Kierunek ORLEN. Stażystą mogą być studenci ostatnich lat studiów, absolwenci i osoby, które chcą zmienić kierunek swojej kariery zawodowej.

Na kandydatów czeka 70 miejsc stażowych w 12 Spółkach Grupy ORLEN, w 9 miastach.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem strony www.orlen.pl/kariera. Kandydaci aplikują w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie stażowe. Jedno lub więcej. Poszukiwane są osoby po kierunkach ścisłych, technicznych, humanistycznych czy ekonomicznych.

Warunkiem odbycia stażu jest udział w procesie rekrutacji do programu, m.in. rozmowa z przyszłym opiekunem stażysty i przedstawicielem zespołu rekrutacji.

Staż trwa 6 miesięcy, jest płatny i zakłada przygotowanie stażysty do pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia. Stażysta otrzyma bieżące wsparcie indywidualnego opiekuna merytorycznego i opiekuna z obszaru kadr, opiekę zespołu w którym będzie realizować staż, ciekawe zadania mające odzwierciedlenie w strategii ORLEN 2030, szkolenia merytoryczne i wzmacniające kompetencje miękkie i spotkania z innymi stażystami w ramach społeczności stażowej.

Program stażowy „Kierunek ORLEN” – ORLEN

Partnerzy

Facebook