IATI

ERA-MIN 2 – Otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

 

Od 1 lutego do 5 maja 2017 roku trwa nabór wniosków na prowadzenie badań z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców. Zakres tematyczny konkursu obejmuje 5 tematów:

 1. Supply of raw materials from exploration and mining
 2. Design
 3. Processing, Production and Remanufacturing
 4. Recycling of End-of-Life Products
 5. Cross-cutting topics:
  – New business models,
  – Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
  – Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4. 

Na dofinansowanie polskich podmiotów w projektach zostało przeznaczone 500 000 euro.

Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie NCBiR

Partnerzy

Facebook