IATI

Spotkania koordynatorów Centrów Kompetencji

Do Biura Konsorcjum IATI wpłynęło ponad 50 propozycji utworzenia Centrów Kompetencji. Jednocześnie do Biur we Wrocławiu i Krakowie trafiają zapytania o kwestie związane z formalnym zgłoszeniem Centrum Kompetencji na Radzie Naukowo-Przemysłowej oraz zasadach ich funkcjonowania w praktyce.

W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania robocze, organizowane dla koordynatorów i osób zgłoszonych jako „osoba do kontaktów” w CK (maksymalnie dwie osoby z każdego CK). Miejsce spotkań: Politechnika Wrocławska, budynek D-21, Pl. Grunwaldzki 11 we Wrocławiu.

Celem spotkań będzie przede wszystkim:

  • Przedstawienie potencjału Centrów Kompetencji wchodzących w skład tego samego Obszaru Tematycznego
  • Wypracowanie płaszczyzn współpracy w ramach Obszarów Tematycznych, która owocować będzie w przyszłości wspólnymi projektami badawczymi
  • Zaprezentowanie praktycznych sposobów komunikacji i narzędzi współpracy CK z parterami zewnętrznymi
  • Wstępne wskazanie koordynatora Obszaru Tematycznego, celem zgłoszenia na marcowym posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej.

Aktywny udział w naszych spotkaniach zaproponowali przedstawiciele działającego przy MPWiK we Wrocławiu CK „Woda i Środowisko”. Zaprezentują oni sposób działania CK oraz narzędzia, jakie wykorzystują przy budowie bazy danych o partnerach  (w szczególności ich kompetencjach i zasobach). Także część warsztatowa naszych spotkań będzie moderowana przez specjalistów z MPWiK.

Harmonogram spotkań według Obszarów Tematycznych:

4 marca 2015 r.:
OT 10 – Zielona Gospodarka
OT 13 – Środowisko

6 marca 2015 r.:
OT 7 – Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią
OT 8 – Surowce

11 marca 2015 r.:
OT 11 – Bezpieczeństwo
OT 12 – Transport

13 marca 2015 r.:
OT 2 – Nanoprocesy i nanoprodukty
OT 3 – Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały
OT 4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)
OT 6 – Fotonika
OT 9 – Zdrowe społeczeństwo

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy

Facebook