IATI

Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22)

W dniach 24-25 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22). CETEF to kluczowe przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku.

Tegoroczne Forum organizowane jest pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM.

Celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich (networkingu) do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej.

Uczestnikami obrad będą interesariusze z 17 krajów Europy Środkowej, w tym:

 • reprezentanci kadry kierowniczej centrów badawczo-rozwojowych oraz kierownicy projektów w zakresie transformacji cyfrowej,
 • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury technologicznej przemysłu i usług,
 • menedżerowie firm specjalizujących się w projektowaniu i integracji systemów automatyki przemysłowej i logistycznej,
 • przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie Dzień Młodego Naukowca organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców.

Udział w Forum zapowiedzieli m.in. Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, Cristian-Silviu Buşoi, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań i Innowacji.

Dynamiczny rozwój informatyki umożliwił cyfryzację wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Jednakże jest to warunek niewystarczający. Skuteczne dokonanie transformacji cyfrowej zależy od poziomu technicznego wielu technologii komplementarnych: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki, inteligentnych sieci energetycznych i komunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa. Bez dynamicznego rozwoju tych dziedzin efektywne przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest niemożliwe.

CETEF’22 obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu:

 • Przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej
 • Przełomowych dokonań technik medycznych (medtech)
 • Cyberbezpieczeństwa
 • Nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii
 • Innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.

Konferencje tematyczne otworzą referaty wprowadzające wybitnych zagranicznych ekspertów:

 • Robotyka i AI: Ivan Petrovic, członek Chorwackiej Akademii Nauk, przewodniczący Technicznego Komitetu Robotyki IFAC (International Federation of Automatic Control), profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu,
 • Inżynieria Biomedyczna: Wolfgang Drexler, dyrektor Center for Medical Physics and Biomedical Engineering Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Biomedycznego (Biomedical Imaging),
 • Bezpieczeństwo Komputerowe: Kai Rannenberg profesor Goethe University we Frankfurcie i National Institute for Informatics w Tokio,  przewodniczący Grupy Ekspertów ISO „Przemysł 4.0”, wiceprzewodniczący Rady Europejskich Stowarzyszeń Informatyki Profesjonalnej, koordynator  European Cybersecurity Competence Network, przewodniczący IFIP (Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji).

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym.

Więcej informacji na: www.cetef.eu .

Partnerzy

Facebook