IATI

Webinarium „Społeczna odpowiedzialność uczelni po Pandemii COVID-19”


Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zaprasza na webinarium   „Społeczna Odpowiedzialność Uczelni po Pandemii COVID-19”, które odbędzie się
20 listopada 2020 r. w godz. 12:30 – 14:30.

Webinarium poświęcone będzie roli społecznej odpowiedzialności uczelni w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Pandemii COVID-19 oraz obszarów wsparcia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni w aktualnych warunkach izolacji społecznej. Członkowie Grupy roboczej i zaproszeni goście przedstawią możliwe scenariusze rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w wyniku bieżących doświadczeń związanych z zarządzaniem uczelnią w warunkach Pandemii i zapewnienia efektywnej realizacji działań edukacyjnych i naukowych.

Webinarium będzie okazją do dyskusji nad dalszym projektowaniem misji polskich uczelni w odpowiedzi na bieżące oczekiwania społeczno-gospodarcze ale również kierunków polityki publicznej w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego.

PROGRAM

12:30 – 12:40 – Otwarcie spotkania

12:40 – 12:50 – Kierunki rozwoju społecznej misji uczelni w obliczu Pandemii
 

12:50 – 13:00 –   Doświadczenia uczelni w zakresie dostosowania działalności do zmiany warunków edukacji i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 

13:00- 14:15 – Scenariusze rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni po Pandemii COVID-19.
 
14:15 – 14:25 – Dyskusja z uczestnikami warsztatu
 

14:25 – 14:30 -Podsumowanie i zamknięcie spotkania

Formularz rejestracyjny: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

Partnerzy

Facebook